Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Sienno

Sienno, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki – dwór

Wzniesiony ok. poł. XIX w., prezentuje architekturę eklektyczną z ukłonem ku gotykowi. Jest murowany, na planie prostokąta z ryzalitami na osi poprzecznej, piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym ujętym w szczyty schodowe.  

Sienno, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki – kościół filialny pw. MB Ostrobramskiej

Wzniesiony w pocz. XVI w., w stylu późnogotyckim, został przebudowany w 1784 (powiększenie okien, wieża), wielokrotnie remontowany. Jest orientowany, murowany z kamienia i cegły, salowy na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym z wieżą wtopioną w bryłę. Pierwotny charakter zachowała ściana wschodnia z trzema gotyckimi oknami oraz szczytem zdobionym ceramicznie motywem

Sienno – Dwór

Dwór zlokalizowany jest pośrodku miejscowości, po północnej stronie lokalnej drogi pro­wadzącej do Radówka. Budynek wzniesiono na osi wschód-zachód, w linii zabudowy wiej­skiej, w układzie kalenicowym do drogi, w południowej części działki siedliskowej. Obiekt wygrodzony jest od frontu współczesnym, kamiennym ogrodzeniem. Sienno to miejscowość o genezie średniowiecznej. Po raz pierwszy została

Skip to content