Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Świebodzin

Świebodzin – „Wieczór z historią”

W  dniu 20.01.2012 w  Sali Gotyckiej świebodzińskiego ratusza odbył  się „Wieczór z  historią”, który  zorganizowało Muzeum Regionalne w  Świebodzinie. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać  się z  warsztatem konserwatora w  trakcie wystąpienia Pani Danuty Żankowskiej, która  przybliżyła proces badawczy oraz  przebieg prac konserwatorskich we  wnętrzu Sali. Pan Ryszard Żankowski prześledził ikonografię ratusza i  podzielił się wynikami tych  badań w  dalszej części spotkania. Wieczór umilił występ Bractwa

Świebodzin – ratusz – Wielka Sala

Na  ukończeniu są  kompleksowe prace konserwatorskie i  restauratorskie polegające na  odtworzeniu pierwotnego, późnogotyckiego wystroju wnętrza Wielkiej Sali oraz  aneksu podwieżowego na  parterze ratusza w  Świebodzinie. Tegoroczne prace obejmują przede wszystkim dalsze, szczegółowe badania wnętrza, całkowite odsłonięcie gotyckich dekoracji spod  warstw wtórnych, w  tym  olejnych lamperii, zabezpieczenie i  konserwację oryginalnej substancji obiektu, odtworzenie pierwotnego wyglądu ścian i  sklepień, w  tym  gotyckich żeber sklepiennych, zgodnie z  techniką oryginału,

Ratusz w Świebodzinie – prace konserwatorskie

Do ubiegłego roku sądzono, że  świebodziński ratusz nie  wyróżnia  się  niczym  szczególnym spośród podobnych, zabytkowych obiektów tego  typu, a  jedynymi zachowanymi pozostałościami, świadczącymi o  jego  zamierzchłych początkach, są  sklepienia piwnic i  niektórych sal. Jednak  zakończone właśnie, kompleksowe prace remontowe gmachu przyniosły odkrycie jednej  z  najcenniejszych i  najstarszych na  terenie naszego  województwa świeckich dekoracji wnętrza. Było  to  możliwe dzięki stałej współpracy inwestora i  konserwatorów zabytków. W  efekcie udało  się nie  tylko  zlokalizować, ale  także  przebadać i  rozpocząć skomplikowany

Badania na wyspie na jeziorze Niesłysz

Zakończył się pierwszy etap terenowych badań archeologicznych ( podwodnych i lądowych) prowadzonych na stanowisku archeologicznym – grodzisku na wyspie na jeziorze Niesłysz przez zespól archeologów z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, pod kierownictwem dr. R. Kazimierczaka i prof. W. Chudziaka. Stanowią one kontynuację badań podjętych w roku ubiegłym, które miały

Świebodzin – odkrycie historycznych dekoracji malarskich w ratuszu

W  trakcie prac związanych z  remontem wnętrz ratusza w  Świebodzinie natrafiono na  nieznane dotąd dekoracje malarskie, które  mogą pochodzić z  jednej z  najstarszych faz budowy zabytku ( XV-XVI?). We  wnętrzach znajdujących  się na  parterze budowli, w  jej  południowej części ( użytkowanych przez  Muzeum Regionalne) natrafiono na  fragmenty wymalowań na  sklepieniach i  ścianach w  charakterze prostych dekoracji imitujących ciosy kamienne. W  związku z  tym prace w  tych  wnętrzach przerwano do  czasu przeprowadzenia specjalistycznych

Zaproszenie – prezentacja wyników badań archeologicznych

  Barbara Bielinis – Kopeć   Lubuski Wojewódzki   Konserwator Zabytków   i Zbigniew Szumski Starosta Świebodziński                                zapraszają na wykład prof. Wojciecha Chudziaka z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu pt. „Prezentacja wyników badań archeologicznych na wyspie na jeziorze Niesłysz” w dn.   3 grudnia 2009 roku o godz. 11:00 w Galerii Inspiracje Świebodzińskiego Domu

Świebodzin – remont ratusza

Trwają prace związane z remontem ratusza w Świebodzinie.  Rozpoczęły się one od remontu dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki. Następnie podjęto remont  elewacji zabytku. Polegał on m.in. na ich oczyszczeniu, wzmocnieniu miejscowym ścian, naprawie spękań, pomalowaniu. Na podstawie badań konserwatorskich ustalono, że  kolorystyka elewacji zbliżona była barwą do naturalnego tynku. Po dokonaniu prób kolorystycznych na elewacjach dokonano komisyjnie weryfikacji wcześniejszych uzgodnień w tym zakresie, dobierając

Świebodzin – Ratusz

Choć najwcześniejsza wzmianka o działającej w Świebodzinie radzie miejskiej pochodzi dopiero z 1397 roku, o burmistrzu zaś z 1418r., siedziba władz miejskich pojawiła się na placu rynkowym najprawdopodobniej już w II poł. XIV w. Pozostałością po najstarszym ratuszu może być kamienne sklepienie kolebkowe na gurtach, zachowane w piwnicach. Najwcześniejsza budowla

Świebodzin – Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła

Najważniejszy zabytek architektoniczny ziemi świebodzińskiej, kościół farny, zlokalizowany jest poza rynkiem, w pobliżu murów miejskich, w północnym sektorze lokacyjnego założenia miasta Świebodzina. Pierwsza wzmianka o świebodzińskim kościele p.w. św. Piotra i Pawła, pochodzi z 1311 roku. Pierwotnie był to najprawdopodobniej niewielki obiekt drewniany. W poł. lub u schyłku XV wieku

Świebodzin

Świebodzin należy do najlepiej zachowanych miast w regionie. Rozplanowanie śródmieścia oddaje stan z okresu średniowiecza. Całą przedwojenną przestrzeń miejską wypełniają budynki o stylowej, bogatej w kształty i detal architekturze. Przetrwały także ważne w przeszłości i dziś obiekty użyteczności publicznej, przy których prze stulecia koncentrowało się życie duchowe i administracyjno –

Skip to content