Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Świebodzin

Remont drewnianej dzwonnicy przy kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Borowie

Zakończony został remont drewnianej dzwonnicy przy kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w miejscowości Borów, gm. Świebodzin. Prace polegały na wykonaniu nowego odeskowania ścian przy użyciu desek sosnowych, z powtórzeniem oryginalnego sposobu oszalowania oraz zachowaniem historycznych otworów akustycznych, remoncie dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia, odtworzeniu deskowych drzwi, naprawie zniszczonych połączeń

Remont LORO w Świebodzinie

Trwa remont budynków A, B, i C należących do Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego przy ul. Zamkowej w Świebodzinie. Pochodzące z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat 30-tych wieku XX, zabytkowe budynki Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego są elementem historycznej zabudowy ulic Zamkowej i Szpitalnej, zaś ich elewacje frontowe tworzą pierzeje u

Wpis do rejestru zabytków – budynek pl. Jana Pawła II 4 w Świebodzinie

W lutym 2015 roku objęto ochroną prawdą poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubuskiego budynek położony przy placu Jana Pawła II 4 w Świebodzinie. Murowana, dwukondygnacyjna kamienica o zwartej, ustawionej szczytowo do rynku bryle, nakryta stromym, czterospadowym dachem, z kalenicą prostopadłą do placu rynkowego (plac Jana Pawła II) i równoległą

Świebodzin – miasto

Źródła pisane wystawiają Świebodzinowi późną metrykę, gdyż pierwsze wzmianki o miejscowości i mieście pochodzą odpowiednio z 1309 i 1319. Ustalona ostatnio archeologicznie obecność grodu, czynnego od pocz. XII do poł. XIII w., nie jest wiązana z genezą miasta lokacyjnego, datowanego na początek XIV w. Wcześniej istniała tu osada targowa. Zmienna

Prace konserwatorskie przy kościele w Licheniu

W Licheniu k. Strzelec Krajeńskich zakończono roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Prace polegały m.in. na skuciu cementowych tynków, wykonaniu drenów i właściwym odprowadzeniu wody opadowej poza obiekt, naprawie spękań i zarysowań, naprawie cokołu i jego odsoleniu, uzupełnieniu ubytków i zaprawy w strukturze muru, 

Świebodzin – prace konserwatorskie

Rozpoczęły się prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy fasadzie kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie. Inwestycja obejmuje kompleksowy remont górnej, neogotyckiej partii szczytowej, która jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym oraz konserwację starszej, dolnej części elewacji. Gotycki kościół farny pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie

Badania konserwatorskie zachodniej części kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie

Trwają badania konserwatorskie zachodniej części kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.  Prowadzone przez mgr Ryszarda Żankowskiego  dotyczą zachodniej, neogotyckiej kruchty w formie otwartego, sklepionego krzyżowo portyku, mieszczącej wejście główne, która powstała podczas neogotyckiej restauracji świątyni z lat 1850-1858,   autorstwa wrocławskiego architekta Alexisa Langera, podczas której przekształcono zachodnią część

Wystawa „Badania archeologiczne na trasie drogi S3 w gminie Świebodzin.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Świebodzinie dr Marek Nowacki i Prezes Fundacji Archeologicznej mgr Alina Jaszewska zapraszają na otwarcie wystawy pt. BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA TRASIE DROGI S3 W GMINIE ŚWIEBODZIN, które odbędzie się we wtorek 16 kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie. Wystawa przedstawia rezultaty badań archeologicznych na

Świebodzin – wykład prof. W. Chudziaka

W  dniu 15  stycznia 2013  r. w  Galerii Inspiracje Świebodzińskiego Domu Kultury Pan prof.  W.  Chudziak z  Uniwersytetu M.  Kopernika w  Toruniu wygłosił wykład monograficzny pt.  „Wyspy w  krajobrazie przyrodniczo-kulturowym ziemi lubuskiej w  okresie wczesnego średniowiecza”, w  którym  przybliżył wyniki przeprowadzonych w  ostatnich latach badań oraz  omówił ich  znaczenie dla  polskiej archeologii. Spotkanie z  Panem Profesorem, na  które  przybyli licznie  mieszkańcy regionu, archeolodzy, regionaliści, zorganizowane zostało z  inicjatywy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Świebodzin – wykład prof. W. Chudziaka

Zapraszamy na  wykład monograficzny prof.  W.  Chudziaka pt.  „Wyspy w  krajobrazie przyrodniczo-kulturowym ziemi lubuskiej w  okresie wczesnego średniowiecza” w dniu 15  stycznia 2013  r. o  godz.  16.30 w  Galerii Inspiracje Świebodzińskiego Domu Kultury przy  ul.  Piłsudskiego  39 w  Świebodzinie W  2012  r. zakończyły się badania terenowe na  stanowisku archeologicznym na  jeziorze Paklicko Wielkie koło  Nowego Dworku, które  były  współfinansowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Archeolodzy z  Uniwersytetu M.  Kopernika w  Toruniu pod kierunkiem prof.  W. Chudziaka i  dr.  R.  Kaźmierczaka

Skip to content