Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Świebodzin

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.

 Badania archeologiczne na jeziorze Chycina

W dniach od 15 do 28 sierpnia 2016 roku na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora w Zielonej Górze Instytut Archeologii UMK w Toruniu przeprowadził badania archeologiczne na wyspie położonej w N części Jeziora Długiego i w jej najbliższym otoczeniu. Badaniami kierowali prof. Wojciech Chudziak i dr Ryszard Kaźmierczak. Prace badawcze miały

Badania konserwatorskie i archeologiczne na zamku w Świebodzinie.

Zakończono badania konserwatorskie na zamku w Świebodzinie, które, na zlecenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Badania konserwatorskie i archeologiczne na zamku w Świebodzinie. Zakończono badania konserwatorskie na zamku w Świebodzinie, które, na zlecenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie wykonała mgr Paulina Celecka, dyplomowany konserwator dzieł sztuki.

Odkrycie zabytkowej barki w starym korycie Odry

Po obniżeniu się poziomu wody, w starym korycie Odry, tuż za miejscowością Połęcko, niedaleko przeprawy promowej została odsłonięta barka. O odkryciu poinformował Wojewódzki Urzad Ochrony Zabytków w Zielonej Górze społeczny opiekun zabytków – pan Jerzy Szymczak. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zlecił wykonanie dokumentacji barki celem rozpoznania jej wartości historycznej i

Zakończenie remontu budynków LORO w Świebodzinie

Zakończono remont budynków A, B, i C należących do Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego przy ul. Zamkowej w Świebodzinie. Pochodzące z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat 30-tych wieku XX, zabytkowe budynki Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego są elementem historycznej zabudowy ulic Zamkowej i Szpitalnej. Ich fasady tworzą pierzeje u zbiegu obu

Świebodzin – zakończenie remontu elewacji budynku przy ul Żymierskiego 13

Zakończono remont fasady secesyjnej kamienicy przy ul. Żymierskiego 13 w Świebodzinie. Podczas prac przywrócono pierwotną kolorystykę elewacji. Sztukatorskie detale architektoniczne zostały oczyszczone z warstwy cementowego tynku nakrapianego, typu "baranek", który zniekształcił ich formę rzeźbiarską. Odtworzono ponadto zniszczone fragmenty zdobień. Oczyszczono i zakonserwowano oryginalne, kute balustrady balkonów, pokrycie daszku wykusza z

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Żymierskiego 15 w Świebodzinie

Zakończono remont elewacji frontowej budynku przy ul. Żymierskiego 15 w Świebodzinie, której przywrócono pierwotną kolorystykę oraz odtworzono uszkodzone elementy detalu architektonicznego. Neobarokowy, murowany,  nakryty  dachem mansardowym budynek mieszkalny stanowi element historycznej zabudowy zachodniej pierzei ul. Żymierskiego. Obiekt zachował pierwotną formę, na elewacjach zachował się detal architektoniczny. Dach zdobią dekoracyjne lukarny.

Remont fasady kamienicy przy ul. Żymierskiego 13 w Świebodzinie

Na ukończeniu jest remont fasady kamienicy przy ul. Żymierskiego 13 w Świebodzinie. Budynek, stanowiący element zwartej, historycznej zabudowy  zachodniej pierzei ulicy Żymierskiego, zachował secesyjne zdobienia elewacji, elementy oryginalnej metaloplastyki w postaci balustrad balkonów i wytłaczanego daszku nad wykuszem oraz dekoracyjnego szczytu o konstrukcji szachulcowej.   

Wpis do rejestru zabytków – budynek przy ul. 30-tego Stycznia 30 w Świebodzinie

W sierpniu 2015 roku objęto ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubuskiego budynek mieszkalny przy ulicy 30-tego Stycznia 7 w miejscowości Świebodzin.  Kamienica przy ul. 30-tego Stycznia 7 (d. Neue Strasse 5) w Świebodzinie wzniesiona została w stylu klasycystycznym, najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX wieku. Zlokalizowany na narożniku

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ławach w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Świebodzinie

Rozpoczęto prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowych, neogotyckich ławach w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Świebodzinie. Ławy objęte są ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr L–B–73, pozycje 2 i 3, jako elementy wyposażenia kościoła, który jest dawną świątynia protestancką, wzniesioną w latach 1898-1900 na miejscu wcześniejszego, szachulcowego

Skip to content