Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

 Badania archeologiczne na jeziorze Chycina

W dniach od 15 do 28 sierpnia 2016 roku na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora w Zielonej Górze Instytut Archeologii UMK w Toruniu przeprowadził badania archeologiczne na wyspie położonej w N części Jeziora Długiego i w jej najbliższym otoczeniu. Badaniami kierowali prof. Wojciech Chudziak i dr Ryszard Kaźmierczak. Prace badawcze miały charakter interdyscyplinarny i prowadzone były zarówno na lądzie, w obrębie wyspy, jak i pod wodą. Na wyspie założono trzy wykopy o łącznej powierzchni około 0,4 ara. Zarejestrowano w nich kilka faz użytkowania wyspy, związanych z osadnictwem ludności kultury łużyckiej, jak z okresem wczesnego średniowiecza. W wykopach odsłonięto dobrze zachowane konstrukcje drewniane stanowiące pozostałość umocnień brzegu wyspy i zabudowy wewnętrznej pochodzące z VIII-IX wieku. Równocześnie prowadzono podwodną inwentaryzację reliktów przeprawy mostowej datowanej wcześniej na lata 60-i 70 te X wieku i pomostów występujących wokół wyspy. Zarówno z wyspy jak i dna jeziora pozyskano bogaty zbiór źródeł archeologicznych obejmujący kilka tysięcy fragmentów naczyń, kości zwierzęcych oraz pojedynczych przedmiotów, w tym żeleziec topora, żelazne wędzidło i noże. Przeprowadzono również badania paleogeograficzne oraz palinologiczne. Z konstrukcji drewnianych pobrano również materiał do badań dendrochronologicznych.
  

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content