Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na sesji Rady Gminy Żary

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Żary w dniu 23 sierpnia 2018 r. Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w sesji Rady Gminy w Żarach. Przypomniała o obowiązkach ciążących na samorządzie terytorialnym w stosunku do zabytków, wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, omawiając ubiegłoroczną nowelizację ustawy. Przedstawiła również problemy dotyczące zabytków należących do Gminy Żary, w tym ruin pałacu we Włostowie oraz spichlerza i ruin kościoła w Złotniku. Zabytki te wymagają podjęcia prace zabezpieczających, do czego Gmina została zobowiązana nakazami konserwatorskimi oraz wszczętymi postępowaniami egzekucyjnymi, skutkującymi nakładanymi karami finansowymi, wynikającymi z faktu długoletniego nie wywiązywania się z tych obowiązków. Dyskusja była burzliwa, radni wskazywali na szereg obciążeń spoczywających na barkach samorządu, wśród których zabytki stanowią tylko jedno z wielu ważnych dla mieszkańców zagadnień. Z kolei Pani Konserwator wyjaśniała konieczność zapewnienia właściwej opieki nad dziedzictwem kulturowym, wskazując na zły stan zachowania zabytków  oraz rygory wynikające z przepisów prawa. Jednocześnie poinformowała o możliwości ubiegania się o dotacje na realizację prac w zabytkach z różnych źródeł, deklarując wsparcie w przypadku gdy Gmina podejmie prace zabezpieczające. Podała też przykłady innych samorządów, które skutecznie realizują swoje zadania, pozyskując środki finansowe i prowadząc prace remontowe, dzięki czemu liczne zabytki przywracane są do dobrego stanu technicznego, służą mieszkańcom  i przyczyniają się do rozwoju turystyki w naszym regionie.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content