Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uczestniczył w Konwencie Starostów

19 stycznia 2023 r. na zaproszenie przewodniczącego Konwentu Starostów Pana Henryka Janowicza w konwencie zorganizowanym w Słubicach wzięła udział Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Omówiono kluczowe problemy związane z realizacją inwestycji samorządu w zabytkach, w tym w szczególności remonty dróg, które wiążą się często z ingerencją w zabytkowe aleje. Podniesiono znaczenie alei w krajobrazie, zwrócono uwagę na konieczność szczegółowego rozpoznania drzew i włączenia dendrologów do współpracy. Podkreślono również wagę konsultacji społecznych, dzięki którym na etapie poprzedzającym realizację inwestycji drogowych istnieje możliwość zapoznania mieszkańców z zakresem planowanych prac, tak aby na kolejnych etapach nie dochodziło do protestów i rozdźwięków zakłócających przebieg inwestycji. Uwagami na ten temat podzielił się Pan Artur Maj z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Ustalono również, że zorganizowane zostanie kolejne, robocze spotkania z pracownikami starostw i zarządów dróg powiatowych w celu dalszego określenia zasad współpracy.

 

Na zakończenie Pani Konserwator przypomniała Starostom, iż zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mają oni możliwość oznakowywania zabytków, zachęcając do umieszczania na nich biało-niebieskiej tarczy przyjętej na Konwencji Haskiej w 1954 roku jako symbolu ochrony prawnej zabytków.

 

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content