Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uczestniczył w konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Na zaproszenie Pana Marka Cebuli Prezesa Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w, zorganizowanym w dniach 20-22 września 2022 r. w Kołobrzegu, Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Bezpośrednie spotkanie z samorządowcami umożliwiło omówienie bieżących spraw oraz zasad dalszej współpracy. Pani Konserwator przypomniała o obowiązku założenia gminnej ewidencji, który nie został jeszcze zrealizowany przez wszystkie gminy oraz o prawnych konsekwencjach jej braku. Omówiła problemy związane z realizacją inwestycji, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, które w szczególności dotyczącą braków w projektach lub zawartych w nich rozwiązaniach, które nie powinny był stosowane w zabytkach, w szczególności w zakresie termomodernizacji. Przypomniała o  zaleceniach Generalnego Konserwatora Zabytków, skierowanych w 2018 r do wojewódzkich konserwatorów zabytków, w których wprost wskazano, że z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wykonanie izolacji termicznej na elewacji nie jest rozwiązaniem pożądanym, wnosząc o dobór metod dostosowanych do obiektów zabytkowych. Odniosła się także do dawnych cmentarzy, przypominając, że Istniejące w granicach cmentarzy groby to nie tylko nagrobki, ponieważ pod ziemią nadal spoczywają zmarli. W związku z tym należy z rozwagą podchodzić do wszelkich prac na terenie cmentarzy. Wskazała także na uwzględnienie ochrony starodrzewu w planowanych remontach dróg, którego zachowanie powinno być priorytetem. Zwróciła uwagę na to, że w ramach dobrych praktyk, na etapie przed projektowaniem i realizacją prac, należy rozpoznać zabytek pod kątem jego wartości i stanu zachowania, a następnie dokonać doboru metod i rozwiązań ograniczających do minimum ingerencję w oryginalną substancję. Na koniec w ramach dyskusji omówiono bieżące sprawy.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content