Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

„LUBUSKIE KONSERWACJE 2014”

Ustanowiona w 2008 r. nagroda jest uhonorowaniem laureata za znaczące dokonania w zakresie poprawy stanu zachowania zabytku, podkreślenia jego walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również jego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie poddawany jest również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia. Nagroda przyznawana jest właścicielom zabytków w dwóch kategoriach:
• za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku,
• za renowację i adaptację architektoniczną zabytku
Miło nam poinformować, że w dniu 5 marca 2014 r. Kapituła Nagrody „Lubuskie Konserwacje” zarekomendowała Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków uhonorowanie w kolejnej edycji nagrody „Lubuskie Konserwacje 2014” następujących właścicieli zabytków:
• w kategorii za renowację i adaptację architektoniczną zabytku:
Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską
za Renowacja i adaptacja architektoniczna dawnego zespołu willi Maxa i Roberta Bahra
w Gorzowie Wlkp. zwanego Domem Biskupów Gorzowskich do celów Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty.
Uzasadnienie:
Historyczny zespół budowlany składający się z dwóch willi wzniesionych przez Maxa Bahra i Roberta Bahra na przełomie XIX i XX w. ul. 30 Stycznia 1w Gorzowie Wlkp., poddano kompleksowym badaniom i pracom remontowo-restauratorskim w związku z adaptacją na cele Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty. Prace rozpoczęły się w 2009 r. i trwały do końca 2012 r. Objęły one m.in. wzmocnienie posadowienia budynków; konsolidacja konstrukcji i naprawę spękań ścian; wykonanie izolacja murów piwnic; remont instalacji odwadniającej wokół budynków; renowację elewacji, w tym detali architektonicznych, elementów drewnianych i metaloplastycznych; renowację stolarki okiennej i drzwiowej; odtworzenie pierwotnej kolorystyki wnętrz, konserwację elementów wystroju wnętrz (m.in. sztukaterii, faset, mazerowanych sufitów, boazerii, polichromii); renowację parkietów i posadzek; renowację klatek schodowych; witraży i wymianę oraz montaż nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej; renowację ogrodzenia posesji oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu. W efekcie tych prac zabytek przywrócono do dobrego stanu technicznego, wprowadzając funkcjonalne rozwiązania związane z nową funkcją oraz podniesiono jego estetykę i przywrócono pierwotne walory artystyczne.
Wartość inwestycji: 6.100.000,00  zł.
Gminę Wschowa
za kompleksowe prace remontowo-restauratorskie oraz adaptację budynku dawnego Kolegium Jezuickiego we Wschowie na siedzibę Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa oraz Punktu Informacji Turystycznej
Uzasadnienie:
Kolegium jezuickie powstało w 1727 r. na miejscu spalonego w 1685 r. budynku mennicy miejskiej z XV w. Przy jego odbudowie wykorzystane zostały mury obwodowe mennicy, w części zachodniej założone na obrysie murów miejskich. W 2006 r. w wyniku pożaru zniszczeniu uległa niemal połowa budynku: destrukcja objęła skrzydło południowe – pozostały mury zewnętrzne i częściowo wewnętrzne, zniszczeniu uległ dach, drewniane stropy kondygnacji nadziemnych, zawaleniu uległy sklepienia piwnic. Część środkowa budynku na skutek pożaru i akcji ratowniczej uległa również poważnemu zniszczeniu. Pomimo prac związanych z odbudową dachu i wykonaniem stropów na piętrze stan obiektu był zły. W latach 2009-2013 przeprowadzono kompleksowe prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie, podczas których m.in., wykonano nową więźbę dachową, nowe pokrycie dachowe oraz okna powiekowe, odbudowano stropy i ściany zewnętrzne, przemurowano uszkodzone nadproża, z uwagi na duże zawilgocenie w całym budynku wykonano izolacje i tynki renowacyjne, przeprowadzono restaurację detali architektonicznych, odtworzono stolarkę okienną na wzór zachowanej historycznej stolarki, przeprowadzono też kompleksowe prace związane z adaptacją wnętrz. Ponadto przeprowadzono prace związane z konserwacją barokowych portali oraz odkrytych w trakcie prac polichromii. Prace budowlane i konserwatorskie poprzedzone zostały badaniami konserwatorskimi, architektonicznymi i archeologicznymi.
Wartość inwestycji: 5 849 853,99 zł.
• w kategorii za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku:
Państwu Wiesławie i Piotrowi Pudłowskim
za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie willi przy ul. Bohaterów Westerplatte 32 w Zielonej Górze
Uzasadnienie:
Willa przy ul. Bohaterów Westerplatte 32 w Zielonej Górze wzniesiona został u schyłku XIX w. dla Alfreda Balcke, notariusza, radnego miejskiego oraz właściciela firmy ubezpieczeniowej. W ostatnich latach budynek nie był użytkowany, a jego stan techniczny znacznie się pogorszył. W 2010 r. został zakupiony przez Państwa W. i P. Pudłowskich, którzy z ogromnym zaangażowaniem rozpoczęli proces jego konserwacji. Podczas remontu w latach 2011-2013 wykonano szereg robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich. Osuszono i ustabilizowano konstrukcję, uzupełniono tynki, poddano konserwacji detal architektoniczny, przywrócono historyczną kolorystykę elewacji, wymieniono stolarkę okienną na nową, ściśle odwzorowującą okna pierwotne, także pod względem koloru ram i ornamentów piaskowanych na szkle. Wyremontowano dach pokryty dekoracyjnie ułożonymi płatkami blachy. Pierwotny wygląd przywrócono także wnętrzom. Sztukaterie odzyskały dawny blask. Spod wielu przemalowań odkryto pełnię barw z końca XIX w. Poddano również konserwacji zabytkową stolarkę drzwiową oraz klatkę schodową. Do prac użyte zostały najwyższej jakości materiały budowlane i konserwatorskie. Zagospodarowano również teren nieruchomości wraz z odtworzeniem zabytkowego ogrodzenia i konserwacją kutych przęseł.
W efekcie willa odzyskała utracone walory estetyczne i artystyczne. W obecnej formie wpływa na podniesienie atrakcyjności całego miasta.
Warto też przypomnieć, że w dn. 28 sierpnia 2013r. na Zamku Królewskim w Warszawie, Pani Wiesława Pudłowska została uhonorowana wyróżnieniem za prace konserwatorskie w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku”.  W tym samym roku została także przyznana nagroda „Lubuski Mister Budowy” za wyjątkowo precyzyjne odrestaurowanie zniszczonego obiektu zabytkowego przy wiernym odtworzeniu jego detali architektonicznych i wyposażenia.
Wartość inwestycji: ok. 7 000 0000 zł.

Wręczenie nagród nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w dn. 30 kwietnia 2014 r. w Łęknicy.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content