Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Spotkania z Zabytkami w kościele w Klępsku

W dn. 29 listopada 2013 r. w klępskim kościele zorganizowano kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami. Licznie zgromadzonych gości przywitał proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Łęgowie ks. Olgierd Banaś. Następnie głos zabrała Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która przypomniała, iż dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Niemiecko-Polskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zs. w Goerlitz, Parafii w Łęgowie, Gminy Sulechów, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze udało się zakończyć konserwację  wyposażenia klępskiego kościoła tj. przeprowadzić w 2013 r. prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego oraz ambony. Dofinansowanie tych prac w 60% pozyskano od rządu republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Niemiecko-Polskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zs. w Goerlitz. Następnie słowa uznania dla ks. Olgierda Banasia, który wziął na siebie trud dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności związanych z realizacją tego zadania, wyraził Pan Roman Rakowski Burmistrz Sulechowa. O działalności Niemiecko-Polskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zs. w Goerlitz na rzecz ochrony najcenniejszych zabytków na terenie polsko-niemieckiego pogranicza opowiedział Pan dr Peter Schabe. Przypomniał on, że konserwacja ołtarza i ambony w klępskim kościele jest pierwszym wspólnym przedsięwzięciem tego typu na terenie województwa lubuskiego, zainicjowanym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które ma szanse na kontynuacje w kolejnych latach. Pan prof. Dariusz Markowski omówił prace konserwatorsko-restauratorskie przeprowadzone w kościele przy ołtarzu głównym i ambonie. Na zakończenie goście wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Pana Andrzeja Szadejko z Gdańska, o którego obecność na Lubuskich Spotkaniach z Zabytkami w Klepsku zadbał Pan Adam Olejnik Zakład Organmistrzowski „Ars Organum”, współorganizator tego przedsięwzięcia.

Fot. z uroczystości: Z. Szukiełowicz
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content