Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Mierzęcin – nagroda Lubuskie Konserwacje 2012

Miło nam poinformować, że  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków  uhonorował właścicieli zabytku nagrodą „Lubuskie Konserwacje  2012” w  kategorii za  renowację i  adaptację architektoniczną zabytku, która  wręczona zostanie podczas wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w  dnia 12  kwietnia  br. w  Mierzęcinie.                
Założenie folwarczne w  Mierzęcinie znajduje  się na  południe od  pałacu i  zostało wzniesione w  2  połowie XIX  wieku. Kolejno wybudowano: w  1862 roku – oborę, w  1868 roku – stajnię, a  w  1872 roku –  stodołę. W  sąsiedztwie pałacu wybudowano oficynę, stajnię koni cugowych, powozownię, siodlarnię i  drewutnię. W  1895 roku rozbudowano stajnię i  dodano do  niej piętrowy spichlerz z  dzwonem pożarowym. W  1901 roku wybudowano gorzelnię ze  słodownią w  piwnicach, wyposażoną w  maszynę parową. Obok postawiono drewniany trak z  maszyną do  cięcia drewna, a  także  stelmacharnię oraz  zlewnię mleka z  systemem chłodniczym. Dla  potrzeb majątku wzniesiono też  kuźnię przy  bramie wjazdowej oraz  garaże i  warsztaty.
Założenie folwarczne w  1999 roku zostało zakupione przez  firmę NOVOL z  Komornik k.  Poznania. W  pierwszej kolejności rozebrano zrujnowane zabudowania powstałe po  1959 roku. Następnie wybudowano nową infrastrukturę: ujęcie wody, wodociąg, kanalizację i  oczyszczalnię ścieków, sieć energetyczną, techniczną i  inne, a  także przełożono bruk na  dziedzińcu oraz  wykonano nowe drogi z  kostki kamiennej. Zarazem z  uwagi na  stan techniczny budynków folwarcznych, wymieniono pokrycia dachowe, rynny i  opierzenia blacharskie.
W  2000  roku wyremontowano część stelmachowi i  zlewnię mleka oraz  rozpoczęto remont oficyny, gdzie  zlokalizowano biura, pomieszczenia socjalne oraz  pokoje hotelowe. W  2002  roku wyremontowano północną część stajni, a  poddasza adaptowano na  cele hotelowe. Dwa lata później w  drugiej części stajni otworzono pomieszczenia odnowy biologicznej. W  2002  roku wyremontowano drewniany trak i  założono przy  elewacji obory wolierę na  ptaki ozdobne. Gorzelnię remontowano etapami w  latach 2001-2006. W  pierwszym etapie wyremontowano piwnicę i  założono kotłownię olejową, w  dalszej kolejności słodownię, której  pomieszczenia przekształcono w  bilard-pub. Następnie wykonano remont całego budynku z  przeznaczeniem na  restaurację z  kuchnią i  kawiarenkę oraz  urządzono mieszkania służbowe. W  2005  roku wyremontowano powozownię i  stajnie przy  pałacu oraz  adaptowano je  do  celów konferencyjnych. W  2007 zakończono remont dawnej obory, gdzie  umieszczono bowling z  barem, zakończono remont kuźni przy  bramie głównej. W  latach 2009-2012 wykonano remont i  adaptację stodoły na  centrum odnowy biologicznej z  basenem i  gabinetami zabiegowymi. 
Remont założenia folwarcznego w Mierzęcinie został przeprowadzony zgodnie z wymogami konserwatorskimi. Adaptacje obiektów folwarcznych do nowych funkcji sankcjonują wartości architektoniczne, z podkreśleniem i wyeksponowaniem detalu oraz historycznych wnętrz, którym nadano niepowtarzalny wyraz. Remont i adaptacja historycznego folwarku w Mierzęcinie jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć na terenie województwa lubuskiego. Natomiast jakość wykonanych prac i harmonijne wprowadzenie nowych funkcji do dawnych obiektów folwarcznych, stawiają te realizacje w rzędzie jednych z najbardziej interesujących na terenie kraju.    

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content