Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Żaganiu

W dniu 27 maja 2023 r.  w Żaganiu gościł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. Piotr Gliński, który dokonał uroczystego otwarcia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Żaganiu, co powiązane zostało z jubileuszem szkoły. W trakcie uroczystości swoje talenty zaprezentowali uczniowie szkoły, wręczono również odznaczenia kadrze nauczycielskiej. W latach 2014 – 2021 w zespole dawnego Szpitala św. Doroty, zaadaptowanym na cele dydaktyczne, przeprowadzono kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie i modernizacyjne. Zrealizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego inwestycja, to jedno z największych w województwie lubuskim przedsięwzięć dotyczących obiektów zabytkowych, której koszt przekroczył 34 mln. zł. W jej trakcie wykonano remont konserwatorski neogotyckiego budynku dawnego szpitala, tzw. domu sióstr oraz budynku portierni przy bramie wjazdowej, zagospodarowano również teren założenia. Dzięki przeprowadzonym badaniom konserwatorskich, pod wieloma warstwami późniejszych przemalowań, odkryto pierwotne polichromie ścienne, zdobiące wnętrza szpitala i domu sióstr oraz mazerunki dekorujące bogato rzeźbioną, neogotycką stolarkę drzwiową. Poddano je kompleksowym pracom konserwatorsko-restauratorskim wraz z pozostałymi elementami historycznego wystroju i wyposażenia. Dzięki przeprowadzonej, zgodnie z zasadami konserwatorskimi, inwestycji utrwalono historyczną substancję zabytków, chroniąc artystyczne, historyczne i naukowe wartości zespołu. Wprowadzenie nowej, właściwej dla zabytków funkcji, umożliwiło ponowne zagospodarowanie cennego, historycznego zespołu, który, dzięki kompleksowym działaniom remontowo-konserwatorskim odzyskał dawną świetność. Na zakończenie swojej wizyty w Żaganiu Pan Minister odwiedził jeszcze dawne opactwo kanoników regularnych reguły św. Augustyna, w którym również prowadzone są, zakrojone na szeroką skalę, prace remontowo-konserwatorskie, wpisując się do księgi pamiątkowej w bibliotece klasztornej.

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content