Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Jasień – Pałac z zabudową folwarczną i parkiem

Pałac wraz z zabudową folwarczną i parkiem zlokalizowany jest w południowej części Jasie­nia (niem. Gassen). Zabudowa zespołu skupiona jest wokół dziedzińca zbliżonego kształ­tem do kwadratu. Budynek pałacu zajmuje północną pierzeję tego założenia. Na wschód od rezydencji rozciąga się park krajobrazowy.

Rezydencja została wzniesiona na gruntach dworskich, obejmujących teren wsi zwanej Sta­rym Jasieniem. Budowę rozpoczęto w 1764 roku. Od 1776 roku kontynuował ją Abraham Gottfrid Philipp von Rabenau, który zakupił należące do Jasienia dobra od swojego krew­nego. Jednocześnie z pałacem powstały zabudowania gospodarcze oraz park krajobrazowy. W 1791 roku von Rabenau odsprzedał majątek pruskiemu kapitanowi – Ksaweremu von Plötz. Potem dobrami władali jego syn – Balthazar Heinrich Erdmann von Plötz, a następ­nie wnuk. W 1872 roku jako właściciele rezydencji wymieniani byli: kupiec Bruno Hering z Drezna i przemysłowiec Gustaw Müller. W 1881 roku dobra ziemskie zakupiło miasto i w latach 1881-1945 mieściła się tu siedziba władz municypalnych. Na potrzeby nowej funkcji przekształcono układ i wygląd wnętrz. Jedynie w kilku pomieszczeniach zachowa­no sklepienia krzyżowo – kolebkowe oraz stropy zdobione stiukową dekoracją.

Forma pałacu nawiązuje do stylu barokowego. Budynek założony jest na rzucie wydłużo­nego prostokąta z niewielką przybudówką na planie zbliżonym do kwadratu, umieszczoną po stronie północnej. Dwukondygnacyjny pałac o zwartej bryle nakryty jest dachem man­sardowym z oknami typu wole oko, natomiast parterową przybudówkę nakrywa dach na­czółkowy. Część środkowa elewacji frontowej pokreślona jest pseudoryzalitem, zamknię­tym trójkątnym szczytem. W polu tympanonu znajdują się sztukatorsko opracowane mo­tywy panoplii. Pod trzema środkowymi oknami górnej kondygnacji znajdują się płyciny, w środkowej umieszczony jest podwójny kartusz herbowy rodu Rabenau – A.G.P. von Ra­benau i Zofii von Haugwitz (z prawej). Otwory okienne fasady pozbawione są dekoracji. Z kolei jedyną dekorację pozostałych elewacji stanowią opaski okienne i drzwiowe.

Po 1945 roku pałac w Jasieniu wszedł w posiadanie GS „Samopomoc Chłopska”. W 1964 roku przeprowadzono prace remontowe. Usunięto wtedy dekoracje stiukowe oraz komin­ki. Następny remont przeprowadzono w latach 90. XX wieku. Prawdopodobnie wówczas zlikwidowano sklepienia krzyżowe i część ścianek działowych. Obecnie, pałac znajduje się w rękach prywatnych. Od kilku lat pozostaje nieużytkowany.

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content