Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Klępsk, gm. Sulechów, pow. zielonogórski – kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP

Według badań dendrochronologicznych wschodnia i zachodnia ściany kościoła zbudowane są z drewna ściętego w 1329, 1340 i 1357. W 70. latach XVI w. świątynię przejęli protestanci, którzy z czasem przekształcili ją w duchu odpowiadającym liturgii ewangelickiej. Wprowadzając empory i okna w dwu poziomach, zmieniono konstrukcję bocznych ścian z wieńcowej na szkieletową. W 1588 dostawiono zakrystię z lożą kolatorską, a w 1657 wieżę. W 90. latach XX w. budowlę zabezpieczono systemami przeciwpożarowymi i przeciwwłamaniowymi. Kościół jest orientowany, drewniany konstrukcji wieńcowej i szkieletowej, jednonawowy z prostokątnym w planie prezbiterium, zakrystią od północy i wieżą konstrukcji słupowej od zachodu. Dwuspadowe dachy pokryte są gontem. Nad prezbiterium znajduje się sklepienie pozorne, nad pozostałymi pomieszczeniami stropy drewniane. Wnętrze posiada niezwykle bogaty renesansowy wystrój malarski i sztukatorki z lat 1586–1613 o tematyce biblijnej, pokrywający sklepienie, stropy i parapety empor. Współczesne wystrojowi jest wyposażenie, również zdobione motywami z programu ikonografii protestanckiej. Z okresu przed reformacją pochodzi późnogotycki rzeźbiony tryptyk ze starszą figurą Marii z Dzieciątkiem z XIV w.

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content