Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubieszów – Dwór

Założenie dworsko-folwarczno-parkowe usytuowane jest na południowym skraju miejsco­wości, po południowej stronie drogi prowadzącej z Nowej Soli do Studzieńca. Dwór zlo­kalizowany w zachodniej części założenia, od wschodu graniczy z prostokątnym podwó­rzem zamkniętym od południa i północy zabudową mieszkalno-gospodarczą. Od połu­dnia sąsiaduje z parkiem, od zachodu z budynkiem gospodarczym, od północy z budyn­kiem mieszkalnym oraz murowanym z cegły i kamienia ogrodzeniem mieszczącym głów­ny wjazd. Obecnie budynek jest użytkowany i pełni funkcję mieszkalną.

Wieś wymieniona była po raz pierwszy w źródłach historycznych w 1305 roku, jako Lub­zna. Od połowy XV wieku dobra należały do rodu von Reiche. W 1671 roku właściciel­ką Lubieszowa była Anna von Schmolke z domu Brausin, a po niej majątek objął Joachim Friedrich von Schmolke. Kolejnym właścicielem wsi był Karl Siegmund von Stössel wy­mieniany w latach 1718 i 1727 w spisach dóbr ziemskich. W 1791 roku Lubieszów nale­żał do hrabiego von Kalkreuth z Podbrzezia Dolnego. Według opisu we wsi znajdował się wówczas folwark. Od połowy XIX stulecia majątek często zmieniał właścicieli – w 1868 roku posiadaczem majątku był Jung, w 1870 roku baron von Knobelsdorf z Buchałowa, 1876 roku Otto von Reiche. Prawdopodobnie z jego inicjatywy zbudowano rezydencję, którą otoczono parkiem. Posiadłość pozostała w rękach Otto von Reiche do 1910 roku. Począwszy od drugiej dekady XX wieku dobra należały do Wernera Ritsch, następnie w 1912 roku do rodziny von Unruh, w 1919 roku do Rudolpha Fritz. Na początku lat trzy­dziestych XX wieku prawo własności nabył Wilhelm Koenig i w jego rękach posiadłość pozostała do 1945 roku. Po wojnie majątek przejął Skarb Państwa, a następnie zorganizo­wano w nim PGR. W czasie funkcjonowania PGR w dworze urządzono mieszkania dla pracowników. Budynek poddany został remontowi, w trakcie którego zlikwidowano drew­niany ganek przed głównym wejściem, zastępując go murowanym. Nad gankiem umiesz­czono balkon i wykonano drzwi w środkowej osi.

Dwór zbudowany został na przełomie XIX i XX wieku. Budynek nie posiada wyraźnych cech stylowych. Korpus główny wzniesiony jest na planie prostokąta, ze skrzydłami bocz­nymi założonymi również na rzucie prostokąta. Skrzydła boczne cofnięte w stosunku do lica głównej części. Fasada zwrócona jest w kierunku południowym. Bryła korpusu dwu­kondygnacyjna, przekryta jest dwuspadowym dachem ustawionym szczytem do fasady, w partii skrzydeł bocznych jednokondygnacyjna z dachem dwuspadowym ustawionym kalenicowo do fasady. Dach wysunięty, wsparty na kroksztynach, w szczytach dekoro­wany snycerką. Budowla w całości posadowiona jest na wysokich piwnicach. Fasada sy­metryczna, w korpusie trzyosiowa i dwa razy dwuosiowa w skrzydłach bocznych. Daw­ne wejście główne umieszczone jest w osi korpusu, w murowanym ganku z oknami, po­przedzonym prostymi schodami prowadzącymi do ogrodu. Nad gankiem znajduje się bal­kon. Elewacje skrzydeł bocznych i korpusu od strony północnej artykułowane są gzymsa­mi: cokołowym, kordonowym, podokiennym i oddzielającym poddasze. Otwory okien­ne skrzydeł ujęte są w profilowane opaski zwieńczone prostym naczółkiem wspartym na konsolach. Pozostałe elewacje opracowane zostały analogicznie. Z tym, że przy elewa­cji zachodniej umieszczony jest ryzalit na planie pięciobocznym, a przy elewacji wschod­niej umiejscowione jest wejście boczne z dostawionym drewnianym gankiem ze schodami, wspartym na filarach dekorowanym snycerką. Pierwotnie przyziemie wszystkich elewacji było boniowane. Obecnie boniowanie zachowane jest częściowo. We dworze zachowało się w większości oryginalne wyposażenie i wystrój w postaci stolarki okiennej i drzwiowej, po­sadzki ceramicznej i drewnianej oraz wystroju sztukatorskiego.

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content