Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Nagroda „Lubuskie Konserwacje 2021″ za przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych i konserwatorsko-restauratorskich w kościele w Rudnie

Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2021” w kategorii: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku przyznana została Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Lubieszowie za przeprowadzenie  kompleksowych prac remontowych i konserwatorsko-restauratorskich w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Rudnie. Nagroda wręczona został w dn. 18 kwietnia 2021 r. na ręce ks. proboszcza Roberta Tomalki przez Barbarę Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zrealizowane w latach 2016-2019, staraniem parafii i wspierających ją mieszkańców wsi, kompleksowe prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie pozwoliły na dorowadzenie zabytku do dobrego stanu, zaś jego wnętrzu i bogatemu wyposażeniu świątyni przywróciły dawny blask. Ich efekt stanowi rezultat dobrej współpracy pomiędzy wykonawcą prac, a specjalistami z zakresu konserwacji zabytków, archeologii i urzędem konserwatorskim. Warto przypomnieć, że wysiłek włożony w te prace został zauważony, co poskutkowało przyznaniem w 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, proboszczowi, ks. kan. Sławomirowi Przychodnemu, złotej odznaki za opiekę nad zabytkami.
Kościół w Rudnie wzniesiono na pocz. XIV w. Najprawdopodobniej w następnym stuleciu dobudowano wieżę. Użytkowana przez protestantów (przypuszczalnie od poł. XVI w.) świątynia spłonęła w 1633 r. podczas wojny trzydziestoletniej. Znajdujący się w stanie ruiny kościół został w 1654 r. zwrócony katolikom, a odbudowę przeprowadzili głogowscy jezuici w 2 poł. XVII w. Podczas tych prac  nie dokonano przekształceń w obrębie bryły świątyni, natomiast szereg zmian wprowadzono w jej wnętrzu (m. in. przebudowa arkady łuku tęczowego, przejście pomiędzy nawą i przyziemiem wieży). W 2. poł. XVIII w. zniszczeniu uległa wieża, wówczas w pobliżu kościoła wzniesiono wolnostojącą drewnianą dzwonnicę. W tej formie świątynia przetrwała przez kolejne stulecia. Kościół nie ucierpiał w 1945 r., a w czasach powojennych dokonano nieznacznych modernizacji i remontów.
    Ambitny plan remontu kościoła w Rudnie zainicjowała miejscowa wspólnota w 2007 r. i do 2011 r. udało się poddać konserwacji szereg elementów wyposażenia świątyni. Z chwilą erygowania parafii w Lubieszowie (której filię stanowi kościół w Rudnie), objętej przez ks. Sł. Przychodnego, przystąpiono do realizacji kolejnych prac, których zakres znacząco przewyższał dotychczasowe działania. Było to możliwe dzięki skutecznemu pozyskaniu szeregu dotacji, w tym środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2014 r. wykonano fumigację kościoła. W 2016 r. poddano konserwacji późnobarokowy ołtarz główny z obrazami znakomitego śląskiego artysty J. J. Knechtla. W następnym roku przystąpiono do wymiany pokrycia dachu i remontu więźby dachowej, a w 2018 r. przeprowadzono prace przy elewacjach, przywracając świątyni jej kamienne lico. Konserwację barokowych ław kolatorskich przeprowadzono w latach 2018-2019. W 2019 r. wykonano kompleksowy remont wnętrza, który obejmował naprawę tynków, wymianę instalacji, malowanie ścian, usunięcie wtórnej posadzki oraz boazerii, a także  konserwację konfesjonału i remont dzwonnicy przykościelnej. W tym samym roku wykonano też przyłącze i wymieniono instalację elektryczną. Prowadzone w zabytku prace poprzedzono badaniami konserwatorskimi i archeologicznymi. Zrealizowane zostały w latach 2016-2019 i pochłonęły ponad milion zł, z czego ponad 90% środków stanowiły pozyskane dotacje z budżetu państwa.
    Warto na zakończenie zacytować Pana Dominika Kwaśniaka, który opisał i podsumował prowadzone w zabytku prace: „W 700-letnich murach kościoła w Rudnie już od 75 lat gromadzą się Polacy przynosząc przed ołtarz, tak jak i ich niemieccy poprzednicy, swoje troski i intencje. Jednocześnie mieszkańcy ci najlepiej jak potrafią otaczają opieką tę sędziwą budowlę, wypełnioną autentycznymi dziełami sztuki, świadczącymi o wspaniałości czasów, w których powstawały. Efektem ich zaangażowania i ofiarności jest dzisiejszy wygląd kościoła”. 

D. Kwaśniak, Problematyka remontu elewacji średniowiecznej świątyni na przykładzie kościoła w Rudnie (gm. Nowa Sól), [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t. 15, 2018, s. 49-56)

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content