Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2016”

Ustanowiona w 2008 r. nagroda jest uhonorowaniem właściciela zabytku za znaczące dokonania w zakresie poprawy jego stanu zachowania, podkreślenia walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również jego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie poddawany jest również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich oraz za renowację i adaptację architektoniczną zabytku
Mamy przyjemność poinformować, że w dn. 18.03.2016 r. Kapituła Nagrody „Lubuskie Konserwacje” rekomendowała Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków uhonorowanie w kolejnej edycji nagrody „Lubuskie Konserwacje 2016” następujących właścicieli zabytków:
1. Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
za przeprowadzenie w latach 2009-2015 kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich renesansowych malowideł w prezbiterium kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
uzasadnienie:
W 2009 r. podczas prac remontowych, w górnych partiach ścian i na sklepieniu prezbiterium międzyrzeckiej fary, dokonano niezwykłego odkrycia. Spod warstw pobiał i farby nieoczekiwanie wydobyto na światło dzienne renesansowe malowidła ścienne o tematyce ornamentalno-figuralnej. Z uwagi na zły stan zachowania malowidła wymagały podjęcia natychmiastowych działań konserwatorskich, które zostały wykonane ze środków interwencyjnych Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W kolejnych latach, staraniem ks. proboszcza Marka Walczaka, który niestrudzenie pozyskiwał środki finansowe, sukcesywnie prowadzono badania i prace konserwatorsko-restauratorskie, które przywróciły zapomniane piękno międzyrzeckiej świątyni. Objęły one żmudne prace odkrywkowe, doczyszczenie pozostałości nawarstwień oraz podklejenie i utrwalenie warstw malarskich. Najtrudniejszym przedsięwzięciem restauratorskim było przywrócenie malowidłom ich pierwotnego modelunku i koloru. Jak ustalono, odsłonięte polichromie stanowią unikalny w tej części naszego kraju zespół nowożytnych malowideł figuralnych, którego powstanie wiąże się z działalnością fundacyjną Wawrzyńca Myszkowskiego.

1. Gminę Kożuchów
za przeprowadzenie w latach 2014-2015 prace remontowych i konserwatorskich przy elewacjach zamku w Kożuchowie.
uzasadnienie:
Prace przy elewacjach kożuchowskiego zamku poprzedziły badania konserwatorskie, podczas których m.in., natrafiono na dwie wnęki z częściowo zachowanym napisem, upamiętniającym rozbudowę zamku o budynek bramny w latach 80. XVI w. Prace remontowo-konserwatorskie rozpoczęto od usunięcia tynków cementowych z XX w. Na całym licu ścian wykonano tynki mineralne z opracowaniem na szorstko, zagładzane rękawicą o fakturowanej powierzchni. Partie kamiennych cokołów poddano pracom konserwatorskim, eksponując wątek murów. Na elewacjach przywrócono barokową kolorystykę ustaloną na podstawie badań konserwatorskich – załamaną biel na płaszczyźnie elewacji i grafitową szarość – na detalu architektonicznym. W miejscach, gdzie występowały zamurowania okien wykonano iluzjonistycznie namalowaną stolarkę okienną. Odkrytą inskrypcję poddano zabiegom konserwatorskim i wyeksponowano na elewacji frontowej zamku. Wykonano także konserwację portalu bramnego. W miejscu zdemontowanych okien, o współczesnym charakterze, zamontowano nową stolarkę okienną, nawiązującą do rozwiązań barokowych. Dziedziniec wyłożono nowym brukiem z kamieni otoczaków, zgodnie z wynikami badań archeologicznych w tym obszarze. 
2. Gminę Nowa Sól
za przeprowadzenie w latach 2014-2015 kompleksowych prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w ramach termomodernizacji Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.
uzasadnienie:
Remont gmachu muzeum miał na celu poprawę stanu technicznego, usunięcie skutków remontu z lat 90. XX w., osuszenie obiektu po powodzi w 1997 r., przeprowadzenie termomodernizacji oraz przywrócenie willi historycznej kolorystyki elewacji oraz wystroju klatki schodowej. Prace przy elewacjach poprzedzono badaniami konserwatorskimi, na podstawie, których ustalono pierwotną kolorystykę zabytku, którą przywrócono w trakcie remontu. Wymieniono stolarkę okienną z odtworzeniem materiału, zdobień oraz podziałów okien historycznych. We wnętrzu willi uzupełniono tynki, wykonano nowe powłoki malarskie a w pomieszczeniach, w których eksponowana są mieszczańskie wnętrza, położono stylizowane tapety ścienne. W klatce schodowej natrafiono na dekoracje malarskie, które poddano pracom konserwatorsko-restauratorskim, przywracając historyczny wystrój wnętrza. Przeprowadzono również remont instalacji sanitarnych oraz wymianę systemu c.o.

Nagrody „Lubuskie Konserwacje 2016” wręczone zostaną podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dn. 12 kwietnia 2016 r. w Międzyrzeczu. Serdecznie gratulujemy laureatom.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content