Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

 Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2017”

Ustanowiona w 2008 r. nagroda jest uhonorowaniem właściciela zabytku za znaczące dokonania w zakresie poprawy jego stanu zachowania, podkreślenia walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również jego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie poddawany jest również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich oraz za renowację i adaptację architektoniczną zabytku
 
Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 27.03.2017 r. Kapituła Nagrody „Lubuskie Konserwacje” zarekomendowała Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków uhonorowanie w kolejnej edycji nagrody „Lubuskie Konserwacje 2017” następujących właścicieli zabytków:

1. Parafię Rzymskokatolicką pw. Trójcy Świętej w Gubinie
za przeprowadzenie w latach 2007-2016 kompleksowych prac remontowych i konserwatorsko-restauratorskich XVII-wiecznego kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Sękowicach, które zahamowały destrukcję zabytku i przywróciły świątyni walory artystyczne.
 
uzasadnienie:
Prace objęły m.in. odcinkowe przemurowanie kamiennych fundamentów oraz ich wzmocnienie (2007), remont konstrukcji szkieletowej ścian obwodowych (2010) oraz naprawę i stabilizację konstrukcji więźby dachowej wraz z remontem dachu (2011). W kolejnych etapach przeprowadzono roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła (2012) oraz naprawę konstrukcji i konserwację drewnianych empor (2013-2015). Pracom budowlanym towarzyszyły badania konserwatorskie, które odsłoniły malarski wystrój świątyni. W 2012 r. przeprowadzono konserwację dekoracji stropu z krzyżem maltańskim, renowację stolarki drzwiowej i klatki schodowej, dokonując niezbędnych napraw i przywracając jej historyczny wygląd. W 2015 r. konserwacji poddano obraz ze zwieńczenia ołtarza, a w 2016 r. wykonano naprawy a następnie prace konserwatorskie w obrębie empor i balustrad.
Należy podkreślić, iż doprowadzenie zabytku do dobrego stanu technicznego oraz przywrócenie w pełni walorów artystycznych jego wystroju i wyposażenia stanowiło ogromne wyzwanie dla jego gospodarza.
 
2. Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach
za przeprowadzenie w latach 2011-2016 kompleksowych prace remontowo-konserwatorskich przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach.
 
uzasadnienie:
W 2011 r. podjęto prace remontowe, które objęły remont dachu świątyni wraz z wykonaniem nowego pokrycia z dachówki. W latach kolejnych przeprowadzono renowację ceglanych elewacji, wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenie wokół kościoła. W 2016 r. przeprowadzono remont ścian wewnętrznych świątyni. Dzięki badaniom konserwatorskim udało się ustalić pierwotną kolorystykę ścian, która została przywrócona podczas prac remontowych. Pomalowane w gamie złamanych bieli wnętrze z motywami boniowania podkreśla monumentalizm świątyni zaprojektowanej przez architekta Augusta Friedricha Stülera w nurcie stylu arkadowego.
 
3. Gminę Strzelce Krajeńskie
za przeprowadzenie w latach 2011-2014 prac remontowo-budowlanych oraz konserwatorskich w obrębie fortyfikacji Strzelec Krajeńskich oraz adaptacji Baszty Czarownic i Bramy Młyńskiej na cele użytkowe.
 
uzasadnienie:
Średniowieczne fortyfikacje Strzelec Krajeńskich należą do najlepiej zachowanych zabytków tego typu w regionie. W związku z pracami przeprowadzonymi w latach 2011-2014 wykonano remont i konserwację odcinka murów o długości ca 600 m oraz Baszty Czarownic i Bramy Młyńskiej wraz z fragmentem muru obronnego. Odrestaurowana Baszta Czarownic należy do jednych z najlepiej zachowanych średniowiecznych budowli militarnych, a dzięki nowej funkcji stanowi atrakcję turystyczną regionu. Wprowadzenie nowych schodów do wnętrza umożliwiło zwiedzanie obiektu przez niewielkie grupy. Umieszczona wewnątrz ekspozycja i figura czarownicy nawiązują do historycznych procesów o czary, które odbywały się w mieście od XVI do początków XVII w. Dzięki trosce władz gminy poprawie uległ stan techniczny zabytku i został on zaadaptowany na cele użytkowe, promując dziedzictwo kulturowe miasta i regionu.
 
Nagrody „Lubuskie Konserwacje 2017” wręczone zostaną podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Gębicach. Serdecznie gratulujemy laureatom.

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content