Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Obchody 60-lecia służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej

W ramach obchodów 60-lecia powołania służb konserwatorskich na  Ziemi Lubuskiej, w  dniu 22  listopada 2013  roku w  Filharmonii Zielonogórskiej w  Zielonej Górze odbyła się konferencja naukowa, której  celem  było  przybliżenie mieszkańcom naszego regionu historii ochrony zabytków na  terenie obecnego woj.  lubuskiego. Inicjatorem obchodów był  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zaś  głównym organizatorem – Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Honorowy patronat nad  uroczystościami objęli: Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego,  Narodowy Instytut Dziedzictwa i  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Podczas uroczystej inauguracji obchodów pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze wręczono Medale za  Długoletnią Służbę, które  nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał Pan  Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski. Medale otrzymali: Teresa Witkowska, Barbara Bielinis-Kopeć, Ewa Garbacz, Bożena Grabowska, Agnieszka Skowron, Kamila Domagalska i  Błażej Skaziński. Następnie, w  imieniu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Pan  Wicewojewoda wręczył Medale Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, które  otrzymali ks.  prał.  Włodzimierz Lange proboszcz Parafii konkatedralnej pw.  Św.  Jadwigi w  Zielonej Górze oraz  Pani  Alina Jaszewska Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Warto pamiętać, iż  z  okazji obchodów 60-lecia służb konserwatorskich na  Ziemi Lubuskiej Medale Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” nadane zostały ponadto ks.  Olgierdowi Banasiowi Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw.  Św.  Stanisława Biskupa w  Łęgowie k.  Sulechowa oraz  ks.  Andrzejowi Ignatowiczowi Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw.  Ducha Świętego w  Zielonej Górze, który  od  1994  roku pełni funkcję Diecezjalnego Konserwatora Zabytków. Aktu dekoracji dokonał Pan Jerzy Ostrouch Wojewoda Lubuski, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w  dniu 11  listopada 2013  r., które  odbyły się w  Gorzowie Wlkp.
W  trakcie konferencji naukowej przypomniano o  dorobku  służb konserwatorskich w  naszym regionie od  momentu ich  powołania w  1953  roku. Wspomnieniami podzielili się dr  Stanisław Kowalski, który  przez  20  lat pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Zielonej Górze oraz  Pan  Władysław Chrostowski dawny Wojewódzki Konserwator Zabytków w  Gorzowie  Wlkp. Aktualną problematykę służb konserwatorskich w  województwie lubuskim przedstawiła dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W  dalszej części konferencji o  problemach związanych z  ochroną zabytków  sakralnych opowiadał ks.  Andrzej Ignatowicz Diecezjalny Konserwator Zabytków, zaś  Pani Sylwia Groblica Miejski Konserwator Zabytków w  Gorzowie  Wlkp. i  Pani Izabela Ciesielska Miejski Konserwator Zabytków w  Zielonej Górze przybliżyły pracę samorządowych służb konserwatorskich. Omówiono również kwestie związane z  tworzeniem parków kulturowych na  przykładzie grodu w  Wicinie (Pani Alina Jaszewska), zaprezentowano najcenniejsze zabytki ruchome w  województwie lubskim (Pan Błażej Skaziński) oraz  przedstawiono charakterystykę zabytkowych parków i  problematykę ich  rewaloryzacji (dr  Monika Drozdek). Zagrożenia dla  zabytków, obejmujące m.in.  nielegalną penetrację stanowisk archeologicznych, zagrożenie pożarem drewnianych świątyń i zagrożenie kradzieżą oraz wandalizmem omówiła Pani Kamila Domagalska.
Szczególny nacisk położono na  udział samorządu, właścicieli zabytków i  organizacji pozarządowych w  opiece nad zabytkami. Swoimi doświadczeniami jako  opiekunów cennych zabytkowych świątyń podzieli się ks.  Olgierd Banaś proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w  Łęgowie oraz  ks.  Zdzisław Przybysz proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w  Kosieczynie. O  staraniach związanych z  pozyskaniem funduszy na  rewitalizację Twierdzy Kostrzyn opowiedział dr  Andrzej Kunt burmistrz Kostrzyna nad  Odrą. Na  zakończenie przypomniano o  historii ruchów społecznych oraz  osobach, które  w  okresie powojennym propagowały idee opieki nad  zabytkami (dr  Marceli Tureczek), o  zabytkach „Euromiasta Gubin-Guben” jako  społecznej inicjatywy na  rzecz ochrony zabytków na  pograniczu polsko-niemieckim (Pani Anna Dziadek) oraz  o  inicjatywie obywatelskiej wokół dawnego kościoła luterańskiego im.  Żłóbka Chrystusa we  Wschowie (Pani Marta Małkus).
 Konferencja potrwała do  późnych godzin popołudniowych. Uczestniczyło w  niej ponad 170  osób, wśród których obecni byli dawni i  obecni pracownicy służb konserwatorskich, w  tym  wojewódzcy konserwatorzy zabytków, a  ponadto przedstawiciele samorządu terytorialnego, księża, dyrektorze i  pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele środowisk naukowych, architekci, archeolodzy, regionaliści, społeczni opiekunowie zabytków, przedstawiciele fundacji i  organizacji pozarządowych, turystycznych oraz  właściciele zabytków.

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content