Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Ośno Lubuskie – Colloquia Lubuskie

W dniu 3 marca na sali obrad Rady Miejskiej w ratuszu w Ośnie Lubuskim odbyła się IV Sesja Naukowa z cyklu „Colloquia Lubuskie”. Tematem tegorocznej sesji była parafia Ośno Lubuskie na przestrzeni dziejów, z uwzględnieniem źródeł oraz kontekstów kulturowych. W ramach sesji wystąpili zaproszeni prelegenci z następującymi referatami:

– dr Marek Golemski – „Dekanat Ośno Lubuskie w średniowieczu w świetle źródeł”
– dr Bożena Grabowska – „Losy biblioteki przy kościele św. Jakuba w Ośnie Lubuskim”
– dr inż. arch. Maciej Płotkowiak – „Realizacja pierwszego etapu robót zabezpieczających wieżę
kościoła pw. św. Jakuba w Ośnie Lubuskim”;
– mgr Paweł Kaźmierczak – „Wstępne wyniki badań archeologicznych w kościele pw. św. Jakuba w Ośnie Lubuskim”.

Organizatorami konferencji była Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim, Burmistrz Ośna Lubuskiego, Oddział Lubuski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Oddział Stowarzyszenia Bractwo św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim. Z każdej sesji organizowanej w ramach powyższego cyklu wydane są materiały, obejmujące wygłoszone referaty wraz z materiałem ilustracyjnym. Stanowią one ważny przyczynek do poznania dziejów regionu i jego dziedzictwa kulturowego.     
Należy podkreślić, że sesje z cyklu „Colloquia Lubuskie” dotyczą w szczególności badań historycznych nad biskupstwem lubuskim oraz nad materialnym dziedzictwem regionu, w tym w szczególności nad zabytkami architektury i budownictwa oraz zabytkami archeologicznym. Niektóre spośród wygłoszonych referatów odnosiły się do aktualnie prowadzonych robót budowlanych przy zabytkach oraz wyników badań archeologicznych. Na uwagę zasługuje fakt, iż jednym z tegorocznych prelegentów była p. dr Bożena Grabowska, pracownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. Świadczy to o zainteresowaniu i czynnym zaangażowaniu urzędu tego typu przedsięwzięciami, mającymi na celu rozpoznanie oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego.  
  
 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content