Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Ośno Lubuskie – sesja naukowa

W  dniu 4  marca w  Ośnie Lubuskim odbyła  się sesja naukowa „Colloquia Lubuskie – wokół średniowiecznych pielgrzymek i  tradycji dawnego biskupstwa lubuskiego”. Organizatorem sesji była  Parafia Rzymskokatolicka w  Ośnie Lubuskim, a  pomysłodawcą był  historyk dr  Marek Golemski z  Gdańska. Wśród prelegentów byli: prof.  Jerzy Strzelczyk z  UAM w  Poznaniu, który  przedstawił historię kultu św.  Jakuba w  Europie, dr  hab.  Andrzej Wałkowski i  dr  Marek Golemski, którzy  zapoznali zgromadzonych z  biografią kolejnych biskupów dawnej diecezji lubuskiej, następnie  dr  Bożena Grabowska opowiedziała o  ikonografii przedstawienia maryjnego  Górzycy. Po  niej mgr  Teresa Witkowska zaprezentowała wyniki badań archeologicznych, które  w  ostatnich latach prowadzone w  Ośnie i  nieopodal miejscowości, a  na  koniec ks.  Piotr Grabowski, proboszcz parafii, mówił o  szlakach pielgrzymich św.  Jakuba, biegnących przez  Ośno. Na  zakończenie spotkania w  ośniańskiej farze św.  Jakuba odbył  się koncert organowy.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content