Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Pan Karol Wierzbicki uhonorowany złotą odznaką „Za opiekę nad Zabytkami”

W dniu 26 czerwca 2022 r. Pani B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczyła Panu Karolowi Wierzbickiemu złotą odznakę „Za opiekę nad Zabytkami”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dowód uznania za ogromne zaangażowanie na rzecz zabytków należących do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Jordanowie. Poświęcał im szczególną uwagę, organizując i koordynując prace remontowe m. in. przy elewacjach kościoła pw. św. Wawrzyńca w Rusinowie, a następnie przy remoncie muru otaczającego teren przykościelny. W ostatnich latach koordynował pod względem organizacyjnym i finansowym prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele w Rusinowie, kompletując dokumenty, występując o uzyskanie pozwoleń oraz uczestnicząc w pozyskaniu środków. Warto podkreślić, że ołtarz w Rusinowie wyróżniony został w ramach nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje” edycja 2022. Pan K. Wierzbicki zainicjował także i koordynował organizacyjne prace konserwatorskie przy pozostałych elementach wyposażenia świątyni – rzeźbach św. Józefa i św. Antoniego Padewskiego. Wspierał także Parafię podczas prac remontowych przy kościele filialnym w Glińsku. Należy podkreślić, że realizacja prac była możliwa dzięki niezwykłej charyzmie Pana K. Wierzbickiego, który zintegrował lokalną społeczność, czego efektem było zgromadzenie znacznych środków finansowych na prace konserwatorskie oraz mocne społeczne wsparcie dla działań podejmowanych przy zabytkach. Dziękujemy i serdecznie gratulujemy.

 

Zobacz również

Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

W dniu 25 kwietnia w dawnym opactwie kanoników regularnych reguły św. Augustyna w Żaganiu świętowaliśmy wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony

Wpis do rejestru zabytków odzyskanego barokowego obrazu

Pod koniec lutego 2024 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z

Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków w Gorzowie Wlkp.

W dniu 26 marca 2024 r., dzięki uprzejmości Pani dr Ewy Pawlak Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie

Table of Contents

Skip to content