Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Pięć barokowych obrazów pasyjnych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: poaugustiański zespół klasztorny w miejscowości Żagań, gm. Żagań o statusie miejskim, pow. żagański

Autor / warsztat: warsztat śląski

Czas powstania: XVIII w.  

Materiał / technika: olej na desce

Wymiary: średnica około 44 cm

Opis:  
Zaginione, barokowe obrazy pasyjne (na karcie ewidencyjnej określone jako stacje Drogi Krzyżowej) pierwotnie stanowiły zapewne element wystroju niezachowanego ołtarza różańcowego. W 1964 r. w dawnym klasztorze poaugustiańskim w Żaganiu, w pomieszczeniach na I piętrze, znajdowało się 5 takich obrazów:  „Biczowanie Chrystusa”, „Cierniem Koronowanie” („Ecce Homo”?), „Upadek pod Krzyżem”, „Św. Weronika z chustą”,  „Przybicie do krzyża”.

Zaginione obrazy miały kształt koła. Przedstawienia pasyjne wykonane w technice olejnej na desce ujęte były w snycerskie ramy  w formie pełnoplastycznych płatków róż, od wewnętrznej strony podkreślone półwałkiem z nacięciami (plecionką?). 

I.    Obraz „Biczowanie Chrystusa” – w centralnej partii ukazany Chrystus odziany jedynie w perizonium. Postać ukazana en trois quarts jako stojąca w kontrapoście,  ma głowę opuszczoną na lewe ramię, ręce przywiązane do stojącego z tyłu słupa. Po bokach postaci w dynamicznych pozach ukazane postaci dwóch oprawców biczujących Chrystusa. 

II.    Obraz  „Cierniem Koronowanie” („Ecce Homo”?) –  w centralnej partii, u szczytu schodów, na tle portalu ukazany Chrystus w koronie cierniowej, odziany w perizonium i płaszcz, którego poły są podtrzymywane przez postaci stojące po bokach. Stojący w kontrapoście Chrystus ma głowę opuszczoną na piersi, w skrępowanych rękach trzyma trzcinę. Za Chrystusem widoczne postaci oprawców.

Pozostałe obrazy („Upadek pod Krzyżem”, „Św. Weronika z chustą”,  „Przybicie do krzyża”) były podobnie zakomponowane, ujęte w identycznie ukształtowane ramy.
 

Nr rejestru zabytków: Zaginione obrazy pasyjne są ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych.  Ponadto, znajdujący się w Żaganiu kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej  Maryi Panny i przylegający klasztor wraz z całym wyposażeniem wewnętrznym są wpisane do rejestru zabytków  pod nr L-99/A poz. 1 (daw. 30) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z  dnia 12.06.1953 r.  
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 54,  poz. 280)  „Żagań – poaugustiański zespół klasztorny” został uznany za pomnik historii. Celem ochrony ww. pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości kulturowe, artystyczne, historyczne, materialne i niematerialne jednego z najcenniejszych gotycko-barokowych zespołów klasztornych historycznego Śląska, czołowego ośrodka religijnego i naukowego w regionie.

Bibliografia:  
Żagań, klasztor poaugustiański – Droga Krzyżowa (część), karta ewidencyjna zabytku, 1964.

Okoliczności  kradzieży / zaginięcia: nieustalone

Data utraty: pomiędzy  30.07.1964 r. a  18.07.2021 r.

Nr karty w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem:  12032

 

Osoby posiadające informacje na temat skradzionych obiektów proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

Zobacz również

Wpis do rejestru zabytków odzyskanego barokowego obrazu

Pod koniec lutego 2024 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Table of Contents

Skip to content