Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Pierwszy Park Kulturowy w województwie lubuskim.

W dniu 29 września 2006 roku Rada Gminy Bogdaniec podjęła uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów”. Obszar parku obejmuje część doliny rzeki Bogdanki z trzema historycznymi założeniami młyńskimi powstałymi w przeciągu XIX wieku oraz zabudowę willową z końca tegoż stulecia. Nieruchomości te wkomponowane są w dolinę między wzgórzami morenowymi, posiadającej wyjątkowe wartości kulturowe i przyrodnicze, o których w głównej mierze decyduje przebieg rzeki Bogdanki, jej rozlewiska i zabytkowe założenia młyńskie. Ponadto we wschodniej i północnej części obszaru parku znajdują się obszary leśne o znacznych wartościach przyrodniczych, dla których decydujący jest ich naturalny charakter, powiązanie z korytem rzeki oraz jej leśnymi wywierzyskami.

Na terenie górnego młyna, założonego w 1. 20. XIX wieku znajduje się Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu, posiadające charakter muzeum skansenologicznego i cieszące się sporym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Natomiast wzdłuż wschodniego skraju doliny przebiega przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Do atrakcji należy organizowane tutaj corocznie święto chleba, posiadające aktualnie charakter ogólonolubuskich dożynek. Rozwój gospodarczy miejscowości związany był z uprawą ziemi i hodowlą zwierząt oraz w mniejszym zakresie z działalnością przemysłową (młynarstwem).

Zmiany gospodarcze jakie nastąpiły po transformacji ustrojowej w 1989 roku, stopniowo wyeliminowały dotychczasowe zajęcia mieszkańców, którzy często pozostają bez pracy i starają się znaleźć zatrudnienie w sąsiednich ośrodkach miejskich. Uwarunkowania historyczne, wartości krajobrazowe oraz lokalizacja na tym obszarze trzech założeń młyńskich, decydują o szczególnych wartościach kulturowych obszaru. Zarazem aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze spowodowały zainteresowanie mieszkańców Bogdańca oraz szerzej Gminy Bogdaniec, w kierunku obsługi ruchu turystycznego, w tym organizacji imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz handlu i drobnych usług. W ostatnim czasie nastąpiły zmiany ustawowe w zakresie ochrony zabytków (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) wprowadzające możliwość tworzenia parków kulturowych, co jest najkorzystniejszą w tym konkretnym przypadku formą ochrony zabytków nieruchomych, w tym krajobrazu kulturowego, ziemnych warstw kulturowych oraz historycznego budownictwa.

Utworzenie parku kulturowego, opracowanie planu jego ochrony oraz planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i projektów związanych z jego urządzeniem i użytkowaniem – zapewni ochronę ziemnych warstw kulturowych, zabytków budownictwa, partii lasów, zabytkowej zieleni oraz spowoduje harmonijny rozwój miejscowości, a zarazem wpłynie pozytywnie na rozwój gminy. Gmina Bogdaniec ma aktualnie stosunkowo duży wskaźnik bezrobocia. Utworzenie Parku Kulturowego zaktywizuje jej mieszkańców i zapewni wielu bezrobotnym zatrudnienie przy robotach publicznych, związanych z jego realizacją. Poprawi to znacznie wizerunek Gminy Bogdaniec oraz warunki życia jej mieszkańców, a w następstwie wpłynie na zwiększenie się ruchu turystycznego i dochodów z nim związanych. Uzasadnia to celowość podjętej uchwały o utworzeniu parku kulturowego. Projekt uchwały ws. powołania Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów” zyskał akceptację Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który uznał, iż inicjatywa władz i rady gminy zasługuje na pełne poparcie.

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content