Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Podpisanie pierwszych umów o przyznaniu dotacji na prace przy zabytkach

 W dniu 31 maja 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w obecności Wojewody Lubuskiego  nastąpiło podpisanie umów o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które realizowane będą w bieżącym roku w lubuskich zabytkach. Środki, pozostające w dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podzielono, biorąc m.in. pod uwagę priorytety przyjęte w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2014-2018 zarządzeniem  nr 4/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 31 stycznia 2014 r.

Przed zawarciem pierwszych umów Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak zaakceptował zaproponowany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podział środków na ochronę zabytków, przeznaczonych do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w roku 2016 r.
 
W bieżącym roku dofinansowane zostaną m.in. II etap robót budowlanych przy odcinku murów obronnych w Ośnie Lubuskim oraz remont dachu i instalacji elektrycznej w  budynku Muzeum – Domu Szewca w Pszczewie,  prace konserwatorskie przy dwóch barokowych płytach nagrobnych w  Lapidarium w Kożuchowie, kolejny etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele w zespole pocysterskim w Gościkowie -Paradyżu,  remont dachu dworu w Starej Jabłonie,  malowanie zabezpieczające dachu wieży kościoła w Przybymierzu, prace konserwatorskie przy kamiennym pokryciu dachowym kaplicy Bożego Grobu w Żaganiu, prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w Studzieńcu, roboty budowlane przy wczesnogotyckim kościele w Chichach, prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Jadwigi w szprotawskiej farze, kolejny etap robót budowlanych przy dachu pałacu w Bojadłach, kolejny etap prac konserwatorskich przy emporach kościoła w Sękowicach, kolejny etap prac konserwatorskich przy barokowych malowidłach ściennych w kościele w Otyniu,  prace konserwatorskie przy sklepieniach Kaplicy Adoracji w Konkatedrze w Zielonej Górze,  kolejny etap prac konserwatorskich przy ołtarzach w  kościele w Stanowie,  Bytnicy, gotyckim ołtarzu w Mycielinie, pierwszy etap prac konserwatorskich przy ołtarzu w kościele w  Jeleninie, prace konserwatorskie przy wczesnogotyckim portalu kościoła w Witkowie, prace konserwatorskie przy ceglanych glifach elewacji kościoła w Marwicach, kolejny etap prac konserwatorskich przy organach Dienegotta Janotta w kościele w Kosieczynie, prace konserwatorskie przy barokowej chrzcielnicy wraz z misą chrzcielną z kościoła w Mostkach, kolejny etap prac konserwatorskich przy wczesnogotyckich polichromiach figuralnych w farze w Żarach, kolejny etap prac polegających na odtworzeniu stropów we dworze w Broniszowie, prace konserwatorskie przy barokowej płycie nagrobnej w Chrobrowie.    
 
Jako pierwsi umowy podpisali przedstawiciele Gminy Ośno Lubuskie i Gminy Kożuchów oraz Ksiądz Rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Następnie przedstawiciele Parafii Rzymskokatolickich w: Zielonej Górze, Mycielinie, Słońsku, Świebodzinie, Lubieszowie, Drągowinie, Gubinie,  Kosieczynie, Żarach, Jeleninie (obsługa – Parafia Jabłonów), Baczynie, Brzeźnicy  oraz Długoszynie.
 
 

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content