Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Polsko-niemieckie rozmowy ekspertów o zabytkowych rezydencjach

W dn. 18-19 marca 2015 r. w Jeleniej Górze odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli służb konserwatorskich z Polski (województwa lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego) oraz Niemiec (Brandenburgii i Saksonii), poświęcone problematyce zabytkowych zamków, dworów i pałaców po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Gospodarzem spotkania był Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, który podjął się koordynacji współpracy pomiędzy konserwatorami zabytków.
Przedmiotem troski konserwatorów są zabytki rezydencjonalne, z których znaczna liczba znajduje się w złym stanie zachowania, sięgającym 20-30 % zasobu, zarówno w Polsce zachodniej jak i na terenie Saksonii i Brandenburgii. Obiekty te są zagrożone, w związku z tym konieczne jest podjęcie skutecznych kroków zapobiegawczych. Uznano też, iż uwrażliwianie opinii publicznej na problematykę zabytków, odgrywa ważną rolę w tworzeniu tożsamości danego regionu. Wymiana doświadczeń i informacji powinna działać nie tylko na poziomie dialogu między fachowcami z Polski i Niemiec, ale również dialogu ze społeczeństwem. Mogą temu służyć wspólne konferencje, dwujęzyczne publikacje, wystawy itp., których tematem będą zabytki rezydencjonalne, szczególnie te zagrożone. Jednocześnie uznano, że warto promować udane projekty restauratorskie i koncepcje zagospodarowania tego typu zabytków.
W przypadku pałaców i dworów chodzi o wspólne dziedzictwo obu krajów, konieczne jest wiec opracowanie wspólnych strategii w celu jego zachowania. Należy się przy tym oprzeć na istniejącej już współpracy polsko-niemieckiej. Uznano, że w pierwszej kolejności należy skoncentrować uwagę na szerszej prezentacji obiektów zagrożonych, ale także nowatorskich pomysłach na ich zachowanie i zagospodarowanie. Okazją do tego mogą być organizowane w 2016 roku Lipsku Targi Denkmal.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content