Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Porozumienie o współpracy pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 13 września 2023 roku w lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Pan nadbryg. Patryk Maruszak Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytków na terenie województwa lubuskiego. Obejmuje ono m.in., współdziałanie podczas działań ratowniczych, ewakuacji dóbr kultury, współpracy w ramach kontroli zabytków, szkoleń, a także udzielanie informacji, konsultacji i innych niezbędnych działań służących ochronie zabytków. Dokument ten zastąpił wcześniejsze porozumienie o współpracy z dnia 01.12.2006 r.  
Przesłankę do podpisania nowego porozumienia o współpracy służb konserwatorskich i Straży Pożarnej na terenie województwa lubuskiego stanowiło porozumienie zawarte w dniu 28 marca 2023 r.  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i Komendanta Głównego Straży Pożarnej, które dało możliwość zawarcia analogicznych, regionalnych porozumień o współpracy.
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content