Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Porozumienie o współpracy pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych

W dniu 14 grudnia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, w obecności Wojewody Lubuskiego,  podpisano porozumienia o współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a Dyrektorami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze.
Postanowienia zawarte w porozumieniach obejmują zagadnienia dotyczące ochrony, edukacji i promocji zabytków zlokalizowanych na terenach leśnych, które zarządzane są przez Lasy Państwowe. Przewidują także zintensyfikowanie działań na rzecz rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego obszarów leśnych, a także wypracowanie wspólnych i jednolitych standardów postepowania w zakresie wzajemnej współpracy.
Podpisanie regionalnego aktu jest wynikiem porozumienia pomiędzy Generalnym Konserwatorem Zabytków, a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, które zostało zawarte 15 grudnia 2021 r.

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content