Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Powołanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

W dniu 19 lutego 2010 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał Wojewódzką Radę Ochrony  Zabytków, która jest organem opiniodawczym w sprawach dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w województwie lubuskim.
W jej skład weszli:
1. prof. Dariusz Markowski,  Uniwersytet M. Kopernika Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Toruniu,
2. dr Andrzej Legendziewicz, Politechnika Wrocławska,
3. dr hab. Wojciech Eckert, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze
4. dr Stanisław Kowalski,
5. dr Jarosław Lewczuk,
6. arch. Dorota Krupka,
7. arch. Henryk Jan Kustosz,
8. arch. Bogdan Rogóż.
Rada działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego nadanego przez Wojewodę Lubuskiego. Do zadań Rady należy w szczególności przedstawianie opinii na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach dotyczących:
1) wydawania pozwoleń na rozbiórkę obiektów stanowiących element układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego wpisanego do rejestru;
2) wydawania pozwoleń na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, czy budowlanych przy szczególnie cennych zabytkach wpisanych do rejestru;
3) wydawania pozwoleń na przemieszczanie szczególnie cennych zabytków wpisanych do rejestru;
4) wydawania decyzji o wpisie do rejestru – zabytków ruchomych, nieruchomych lub archeologicznych;
5) wydawania decyzji o wpisaniu do rejestru nazw geograficznych, historycznych lub tradycyjnych nazw obiektów budowlanych, placów, ulic lub jednostek osadniczych;
6) projektów utworzenia przez gminy parków kulturowych;
7) wojewódzkiego, powiatowych i gminnych programów ochrony zabytków;
8) programów zagospodarowania na cele użytkowe szczególnie cennych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru.
9) uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu inwestycji celu publicznego, a także opiniowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 

 

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content