Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Powołanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

W dniu 19 lutego 2010 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał Wojewódzką Radę Ochrony  Zabytków, która jest organem opiniodawczym w sprawach dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w województwie lubuskim.
W jej skład weszli:
1. prof. Dariusz Markowski,  Uniwersytet M. Kopernika Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Toruniu,
2. dr Andrzej Legendziewicz, Politechnika Wrocławska,
3. dr hab. Wojciech Eckert, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze
4. dr Stanisław Kowalski,
5. dr Jarosław Lewczuk,
6. arch. Dorota Krupka,
7. arch. Henryk Jan Kustosz,
8. arch. Bogdan Rogóż.
Rada działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego nadanego przez Wojewodę Lubuskiego. Do zadań Rady należy w szczególności przedstawianie opinii na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach dotyczących:
1) wydawania pozwoleń na rozbiórkę obiektów stanowiących element układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego wpisanego do rejestru;
2) wydawania pozwoleń na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, czy budowlanych przy szczególnie cennych zabytkach wpisanych do rejestru;
3) wydawania pozwoleń na przemieszczanie szczególnie cennych zabytków wpisanych do rejestru;
4) wydawania decyzji o wpisie do rejestru – zabytków ruchomych, nieruchomych lub archeologicznych;
5) wydawania decyzji o wpisaniu do rejestru nazw geograficznych, historycznych lub tradycyjnych nazw obiektów budowlanych, placów, ulic lub jednostek osadniczych;
6) projektów utworzenia przez gminy parków kulturowych;
7) wojewódzkiego, powiatowych i gminnych programów ochrony zabytków;
8) programów zagospodarowania na cele użytkowe szczególnie cennych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru.
9) uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu inwestycji celu publicznego, a także opiniowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 

 

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content