Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Projekt kolektorów słonecznych na pałacu w Miłowicach

W zawiązku z koniecznością poszukiwań rozwiązań technicznych, które umożliwią obniżenie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej, który zlokalizowany jest w dawnym pałacu w Miłowicach, Pan Marek Cieślak Starosta Żarski zwrócił się do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o spotkanie i dokonanie oględzin zabytku, pod kątem wprowadzenia kolektorów słonecznych w obrębie pałacu. W spotkaniu, które odbyło się w dn. 18 czerwca 2014 r., wzięli ponadto udział projektanci oraz Pani Barbara Litewka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach. Po dokonaniu oględzin budynku, w szczególności jego dachów i tarasów, udało się wstępnie wytypować miejsca, w których mogą został umieszczone kolektory słoneczne, bez uszczerbku dla wartości zabytku. Wybrano miejsca najmniej eksponowane jednak usytuowane z tej strony, gdzie występuje największe nasłonecznienie, co umożliwi jak najlepsze wykorzystanie instalacji. Warto przypomnieć, że po podobne rozwiązania sięgnięto już przed kilku laty w dawnym sanatorium w Trzebiechowie, w którym również mieści się Dom Pomocy Społecznej. W ocenie użytkownika zabytku rozwiązanie to przyniosło znaczne oszczędności w kosztach utrzymania. Ze strony urzędu konserwatorskiego nie ma przeciwwskazań dla wprowadzania nowoczesnych technologii w zabytkach, jeżeli wynikają one z istotnych względów użytkowych, pod warunkiem, iż nie przyniosą one szkody dla zabytku.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content