Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Projekt Sieć Najciekawszych Wsi

 W dniu 13 grudnia 2013 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie w sprawie projektu Sieć Najciekawszych Wsi (SNW). „Jest to propozycja wykorzystania walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz ładu przestrzennego na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, zaadresowana do grupy wsi, które nadal dysponują takimi walorami oraz miejscowości, gdzie walory te można przywrócić. Tworzenie sieci miejscowości o rozpoznawalnej marce oraz dających gwarancję pobytu o wysokim poziomie atrakcyjności i jakości usług, ma stać się realną strategią rozwoju dla sołectw, które podejmą staranie o spełnienie kryteriów uczestnictwa. Wsparcie gmin rekomendujących wsie do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi ułatwi osiągnięcie wymaganych standardów oraz promocję marki. Ponadto stworzy platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Równorzędnym celem jest zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w obrębie miejscowości, w szczególności historycznych centrów, wobec niemożności zapanowania nad postępującymi procesami urbanizacji (rozproszonej na terenach o niskim zaludnieniu i skoncentrowanej w obszarach podmiejskich i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych) oraz modernizacji, zakładającej prymat unowocześnienia bez względu na występujące wartości.” (Ryszard Wilczyński, fragment prezentacji Sieci Najciekawszych Wsi). 

Informacje na temat projektu:

http://www.psorw.odnowawsi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=523

http://lubuskie.ksow.pl/news/entry/5139-siec-najciekawszych-wsi.html
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content