Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2015 t. 12

Spis treści

Barbara Bielinis- Kopeć

Wprowadzenie ……………………..5

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Barbara Bielinis- Kopeć

Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Św. Rodziny w Sękowicach ……………………. 9

Agnieszka Indycka

Prace remontowo-konserwatorskie zamku międzyrzeckiego zrealizowane w 2014 roku ……… 17

Andrzej Legendziewicz

Od średniowiecznej warowni do barokowego klasztoru. Historia powstania i przekształceń zamku w Kożuchowie 23

Monika DomańskaTomczyk

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zamku w Kożuchowie ………………………………………. 39

Michał Błażejewski

Kolorystyka wnętrz pałacu w Trzebiechowie w świetle najnowszych badań konserwatorskich ……………………………. 49

Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Katarzyna Kiełczewska

Zabytek zadbany. O kompleksowej konserwacji i restauracji ruchomego wyposażenia kościoła w Łagowie…………… 55

Marta Gościcka

Inwentaryzacja malowideł ściennych z lat 195859 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu ……………………………… 65

Paweł Klak, Mirosław Kasztel

Ołtarz z kościoła filialnego pw. św. Bartłomieja w Koninie Żagańskim w odsłonie 3D………………………………………… 73

Grzegorz Urbanek

Prace renowacyjne w kościele filialnym w Starym Dworku w latach 30. XX wieku ……………………………………………. 83

Katarzyna AdamekPujszo

Ławki w parku pałacowym w Żaganiu w świetle badań źródłowych i ikonograficznych ……………………………………….. 91

Kamila Domagalska (zebrała)

Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego – przegląd …………….. 109

ARCHEOLOGIA

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Barbara Kowalewska, Jacek Niegowski
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad jeziorem Lubiąż na ziemi lubuskiej –  badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 20132015 ……………………137

Jarosław Lewczuk

Badania wykopaliskowe na dziedzińcu zamku w Kożuchowie ……………………………………………………. 147

Arkadiusz Michalak, Krzysztof Socha

Plakieta ze sceną Zmartwychwstania z Kostrzyna nad Odrą – element zaginionego sarkofagu Jana Kostrzyńskiego163

Arkadiusz Michalak, Julia Orlicka-Jasnoch

Ozdobny guznit z brązu znaleziony w okolicach Grodziszcza, pow. świebodziński ……………………… 173REGIONALIA

Dominik Kwaśniak

Adaptacja wnętrz i elementów wyposażenia świątyń protestanckich przejętych przez katolików

po 1945 roku w południowej części województwa lubuskiego ……….. 179

Zbigniew Bujkiewicz

Gmach Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze niedokończone dzieło socrealizmu ………………………….. 189

Ks. Robert Kufel

Tablice memoratywne z krypty kościoła w Jabłońcu (gm. Jasień, pow. Żary) ……………………………197

Wolfgang J. Brylla

Appendix do tematu translokacji lubuskich organów ………………………………………………………………. 201

VARIA

Paweł Kochański

Jubileusz X Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków ………………………… 207

AKTUALNOŚCI

Kamila Domagalska (zebrała)

Aktualności …………………………………………………………………….. 213

 

Zobacz również

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19

Spis treści Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 Prace konserwatorskie i badania Karol Błaszczyk Dzieje kościoła filialnego pw. św. Augustyna w Chrobrowie w

Table of Contents

Skip to content