Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2016 r. t. 13

 

Spis treści

Barbara Bielinis-Kopeć

Wprowadzenie ……………………………………………………………5

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Karol Błaszczyk

Sondażowe badania stratygraficzne pudniowej ściany szczytowej dworu w Olszyńcu ………………………… 9

Paulina Celecka

Pałac w Zaborze – wyniki badań konserwatorskich z lat 20102015 …………………………………………………….. 21

Katarzyna WantuchJarkiewicz, Katarzyna Kiełczewska

Barokowe wyposażenie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli.

Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu w latach 19992012 …………………………….. 27

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński

Wyniki prac antropologicznych w krypcie kcioła pw. Wniebowzięcia NMP w Leśniowie Wielkim ………… 43

Kamila Domagalska (zebrała)

Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego przegląd ………………. 61

ARCHEOLOGIA

Arkadiusz Michalak

Aktualny stan badań nad uzbrojeniem późnredniowiecznym z terenu pogranicza Śląska, Wielkopolski,

Brandenburgii i Łużyc. Źródła archeologiczne, ikonograficzne i pisane ………………………………….. 71

Jarosław Lewczuk

Badania wykopaliskowe w obrębie bastei przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie,

gm. loco, pow. nowosolski, woj. lubuskie ……………………………………………….. 87

Marlena MagdaNawrocka, Julia Orlicka-Jasnoch

Znaleziska skarbów z południowej części wojedztwa lubuskiego.

Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza ……………………………. 103

REGIONALIA

Barbara BielinisKopeć

Rezydencje na terenie Dolnych Łużyc po polskiej stronie granicy problematyka ochrony zabytków …….…111

Katarzyna AdamekPujszo

Pałac w Zaborze, gm. loco, pow. zielonogórski – dzieje obiektu i jego architektura ………………121

Michał Pszczółkowski, Magdalena Kozik, Dorota Margalska, Agata Popek

Motywy antyczne w architekturze Zielonej Góry XIX i I połowy XX wieku ………………………..143

Dominik Kwaśniak

Architektura gotyckich kościołów wiejskich pomiędzy Odrą a Bobrem ………………………….155 

Marceli Tureczek

Zaginiony średniowieczny dzwon z Lubina w powiecie sulęcskim odnaleziony w zbiorach Glockenmuseum w Apoldzie (Turyngia). Dzwony jako aspekt prawnomiędzynarodowej problematyki ochrony zabytków ………………163

Marceli Tureczek

Późnośredniowieczne dzwony na terenie powiatu słubickiego. Stan zachowania i wybrane problemy

konserwatorskie (nie)znanych zabytków ludwisarstwa ……………………………171

Andrzej Kirmiel

Żydzi w Bledzewie …………………………………………..185

AKTUALNOŚCI

Kamila Domagalska (zebrała)

Aktualności ……………………………….197

 

Zobacz również

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19

Spis treści Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 Prace konserwatorskie i badania Karol Błaszczyk Dzieje kościoła filialnego pw. św. Augustyna w Chrobrowie w

Table of Contents

Skip to content