Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2017 r. t. 14

 Spis treści
Barbara Bielinis-Kopeć
Wprowadzenie …………………………………………………………………………………………………………………………………….5
PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA
Agnieszka Dębska  Kościół katedralny w Gorzowie Wielkopolskim………………………………………………………………………………………..9
Karol Błaszczyk
 Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie – zarys historii, badania i prace konserwatorskie…………………………………………………………………………………………………………………………………..21
Andrzej Legendziewicz 
 Powstanie i rozwój architektury dworu w Miłakowie………………………………………………………………………………..45
Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
 Przywracanie pamięci – antropolog w kryptach kościołów w Stargardzie Gubińskim i Jabłońcu…………………..59
Paulina Celecka
Stratygraficzne rozpoznanie konserwatorskie pozostających w ruinie elewacji zamku w Krośnie Odrzańskim…………………………………………………………………………………………………………………………………………83
Kamila Domagaiska (zebrała)
 Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego – przegląd ………….93
ARCHEOLOGIA
Jarosław Lewczuk
 Badania wykopaliskowe na dziedzińcu zamku w Krośnie Odrzańskim w kwietniu 2017 roku ……………………..109
REGIONALIA
Dominik Kwaśniak
 Wieże średniowiecznych kościołów parafialnych w południowej części województwa lubuskiego …………….125
Zbigniew Bujkiewicz
 Śladami zielonogórskich banków 1837-1945 ……………………………………………………………………………………… 133
Piotr Pachut
 Ekspresja formy na przykładzie budynku transformatorowni w Mirostowickich Zakładach Ceramiki …………..141
Marta Kłaczkowska
 "Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką". Zachowane realizacje rzeźbiarskie dla zakładu "Novita" w Zielonej Górze ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..149
Jarosław Kuczer
Ci, którzy hołdują, i ci, którym hołdy są czynione.
Hołd na ziemiach śląskich w czasach habsburskich (1526-1740). Zwyczaj, procedura prawna
 i postępowanie administracyjne …………………………………………………………………………………………………………..157
VARIA 
Barbara Bielinis-Kopeć
Współpraca Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony
Zabytków Kultury w Goerlitz na rzecz zabytków województwa lubuskiego ……………………………………………171
Dominik Mączyński
 Drewniana, historyczna konstrukcja dachowa – ważnym źródłem informacji naukowej …………………………….177
AKTUALNOŚCI
Kamila Domagalska (zebrała)
Aktualności ………………………………………………………………………………………………………………………………………193
 

Zobacz również

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19

Spis treści Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 Prace konserwatorskie i badania Karol Błaszczyk Dzieje kościoła filialnego pw. św. Augustyna w Chrobrowie w

Table of Contents

Skip to content