Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2010 r. tom 7

SPIS TREŚCI:

Barbara Bielinis-Kopeć
Wprowadzenie

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Barbara Bielinis-Kopeć
Badania i  prace konserwatorsko-restauratorskie oraz  prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzone w  latach 2003-2010 w  budynkach dawnego sanatorium w  Trzebiechowie.

Andrzej Legendziewicz
Problematyka ekspozycji gotyckich reliktów elewacji oraz  renowacji wnętrz ratusza w  Zielonej Górze.

Katarzyna Barczyńska
Opis badań i  prac inwentaryzacyjnych kościoła parafialnego pw.  Wniebowzięcia NMP w  Szprotawie.

Paulina Celecka, Michał Błażejewski
Kapliczka na  Osiedlu Pomorskim w  Zielonej Górze. Badania konserwatorskie.

Paulina Celecka, Michał Błażejewski
Dwór w  Studzieńcu. Badania konserwatorskie.

Katarzyna Adamek-Pujszo, Tomasz Filar
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy  portalu południowego wejścia do  kościoła pw.  Wniebowzięcia NMP w  Żaganiu.

Dariusz Markowski
Zagadnienia badawczo-konserwatorskie obrazu Johann´a Christop´a Handke Św. Tadeusz Juda z  kościoła pw.  św.  Jerzego w  Gorzupii Dolnej.

Joanna Lang
Zamek w Broniszowie – powrót renesansu.

Marceli Tureczek
Wybrane problemy konserwatorskie w  zakresie ochrony zabytkowych dzwonów (przykład województwa lubuskiego)

Wybrane realizacje w zabytkowych województwa lubuskiego – przegląd.

 

ARCHEOLOGIA

J. Bojarski, W. Chudziak, R. Kaźmierczak, B. Kowalewska, J. Niegowski
Wstępne wyniki badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w rejonie jeziora Niesłysz na  Ziemi Lubuskiej.

Sławomir Kałagate vel Kałagow, Piotr Wawrzyniak
Wstępne wyniki badań archeologicznych o  charakterze interwencyjnym w  rejonie byłego cmentarza pw.  Św.  Trójcy w  Żarach, pow.  loco, woj.  lubuskie. Komunikat.

 

REGIONALIA

Marta Małkus
Stalle z  kościoła imienia Żłóbka Chrystusa we  Wschowie, Stan zachowania.

Alicja Duda
Wiatraki holenderskie w  Czechowie, Myśliborzu i  Nowogródku Pomorskim.

Marlena Cok
XIX-wieczne cmentarze rodowe gmin Niegosławice i  Szprotawa – analiza wybranego przykładu i  wytyczne do  rewaloryzacji.

Wojciech Jachimowicz
Organy kościoła pw.  Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie.

Adam Górski
Figura św.  Jana Nepomucena przy  kościele pw.  św.  Jadwigi w Zielonej Górze.

VARIA

Adam Górski, Adrianna Topczewska
Nowe Miasteczko – dokumenty odnalezione w  kuli umieszczonej na  wieży ratuszowej w  dniu 6  maja 2010  r.

Adam Górski
Borów Wielki – dokumenty odnalezione w  kuli na  wieży kościoła.

Wolfgang J.  Brylla
Niewykorzystane źródło do  badań nad  historią północnego Śląska.

 

AKTUALNOŚCI

 

Zobacz również

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19

Spis treści Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 Prace konserwatorskie i badania Karol Błaszczyk Dzieje kościoła filialnego pw. św. Augustyna w Chrobrowie w

Table of Contents

Skip to content