Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Remont kościoła w Gębicach

W nieużytkowanym od II wojny światowej kościele Gębicach trwają prace remontowe, polegające na remoncie dachu i przemurowaniu zniszczonych fragmentów ścian, na podstawie udzielonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia, w oparciu i projekt budowlany sporządzony przez arch. Klemensa Borzdyńskiego. Zakres prac obejmuje całkowitą wymianę więźby dachowej nad nawą główną świątyni (bez ingerencji w dobrze zachowaną więźbę wieżyczki usytuowanej centralnie nad nawą), nad kaplicą oraz kruchtą, wzmocnienia i naprawy więźby dachowej nad pozostałymi partiami kościoła, tj. nad przedsionkiem, zakrystią, pomieszczeniem dobudowanym do zakrystii. Z uwagi na znaczne zniszczenia korony murów w obrębie nawy głównej konieczne jest jej przemurowanie i wzmocnienie spękanych partii. Do pokrycia dachu zastosowana będzie dachówka karpiówka w kolorze ceglastym, o parametrach zbliżonych do historycznego pokrycia. Na dachu kaplicy ułożony będzie łupek, natomiast ścianki wieżyczki zostaną pokryte gontem o wykroju analogicznym do oryginalnego.
 Kościół w Gębicach został wzniesiony w XV w. jako salowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od strony południowej posiada kruchtę z zachowanym, gotyckim sklepieniem gwieździstym. W 1770 r. świątynia została przebudowana – dobudowano wówczas od strony wschodniej zakrystię na rzucie prostokąta, zaś od strony zachodniej, pomiędzy przyporami zlokalizowano półkolisty przedsionek mieszczący wejście główne.
W ten sposób gotycka budowla otrzymała barokowy kostium. Po XVIII w. od strony północno- wschodniej dostawiono założoną na nieregularnym rzucie przybudówkę (pomiędzy przyporą a ścianą zakrystii), której pomieszczenie jest skomunikowane z wnętrzem kościoła jedynie za pomocą dużego otworu okiennego. Pod ww. przybudówką znajduje się sklepiona kolebkowo krypta, do której prowadzą schody z nawy głównej. W 1921 r. od strony południowo – wschodniej świątyni dobudowano kaplicę na rzucie wycinka koła.
 Zabytkowa świątynia została wzniesiona z kamienia i cegły jako budowla salowa, orientowana, na planie czworoboku o dłuższych bokach wykreślonych faliście. Bryłę kościoła nakryto dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką. Na jego osi umiejscowiono wykonaną w konstrukcji drewnianej czworoboczną sygnaturkę (wieżyczkę), którą nakrywa czterospadowy dach pokryty dachówką. Kaplicę nakrywa dach kopulasty pokryty łupkiem. Elewacje budowli zostały opracowane w  nakrapianym tynku
z delikatnie odciętymi i zatartymi na gładko narożnikami oraz zaznaczonymi w ten sam sposób pilastrami. Okna i drzwi ujmują proste opaski. Wnętrze kościoła nakrywa częściowo zachowany strop oraz okalają je z trzech stron dwukondygnacyjne empory wsparte na drewnianych słupach. We wnętrzu świątyni w partii prezbiterium znajdują się pozostałości konstrukcji ołtarza ambonowego z zachowaną fragmentarycznie polichromią i złoceniami. Do naszych czasów przetrwała częściowo posadzka ceglana oraz ceramiczna w obrębie kaplicy, w której znajduje się kamienna płyta nagrobna z 1937 r., zaś po zachodniej stronie od wejścia do kaplicy została wmurowana prostokątna piaskowcowa płyta z inskrypcją. Kościół w Gębicach jest cennym przykładem architektury sakralnej w regionie. Trwające obecnie prace dają szansę na poprawę stanu zachowania zabytku i jego przetrwanie dla przyszłych pokoleń.

Prace realizuje Powiat Krośnieński. Kościół w Gębicach jest własnością Skarbu Państwa i środki finansowe zostały pozyskane dzięki staraniom Starosty Powiatu Krośnieńskiego oraz Wojewody Lubuskiego  bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content