Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Rokitno – szkolenie pracowników WUOZ i samorządowych konserwatorów zabytków

W  dniach 22-23  sierpnia w  Rokitnie odbyło  się szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i  konserwatorów samorządowych z  terenu województwa lubuskiego. Uczestników szkolenia przywitał ks.  kan.  dr  Józef Tomiak gospodarz  sanktuarium w   Rokitnie.


 Szkolenie prowadziła dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która  zaprezentowała problematykę związaną z  stosowaniem szkła w  obiektach zabytkowych,   a  także –  odtwarzaniem detalu architektonicznego na  zabytkach. Zaproszeni goście omówili zagadnienia prawne i  konserwatorskie związane z  ochroną zabytków:  Agnieszka Harasimowicz  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w   Gorzowie Wlkp.  wygłosiła referat na  temat praw i  obowiązków właścicieli oraz  zarządców związanych z  utrzymaniem obiektów budowlanych, radca prawny  Renata Siwek omówiła elementy procedury administracyjnej: doręczenia, wezwania, dowody, natomiast dr  Maciej Prarat z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu przedstawił problematykę konserwatorską konstrukcji drewnianych. Wśród prelegentów nie  zabrakło pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: Błażej Skaziński Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zaprezentował wybrane zabytki dawnej Brandenburgii, Agnieszka Skowron Kierownik Wydziału ds.  Inspekcji Zabytków Ruchomych przedstawiła propozycje warunków  pozwoleń, które  pozwalają na  ochronę zabytków w  trakcie prac,  natomiast  Teresa Witkowska omówiła zagrożenia dla  dziedzictwa archeologicznego. W  spotkaniu aktywny udział wzięli konserwatorzy samorządowi:  Sylwia Groblica Miejski Konserwator Zabytków w  Gorzowie Wlkp. zaprezentowała prace konserwatorskie zrealizowane w  sieni kamienicy przy  ul.  Krzywoustego 22 w  Gorzowie Wlkp., natomiast Marek Polański Miejski Konserwator Zabytków w  Żarach omówił plany dotyczące remontu i  rozbudowy kamienicy przy  ul.  Rynek  12 w  Żarach.  Szkolenie zakończył referat  Agnieszki Dębskiej z  Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w  Gorzowie  Wlkp. pt.  „Geoportal –  informacja o  zabytkach (dyrektywa inspire) ”. Miłą niespodzianką dla  uczestników szkolenia była  wizyta J.E.   Ks.  Bp  Stefana Regmunta.


Cześć praktyczna szkolenia odbyła  się w  kościele filialnym pw.  św.  Anny w  Twierdzielewie. 

 

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content