Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Rokitno – szkolenie

W dniach 26-27 lipca w  Rokitnie odbyło  się szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz  konserwatorów samorządowych z  terenu województwa lubuskiego. Uczestników szkolenia jak  zawsze ciepło przywitał ks.  kan.  dr  Józef Tomiak gospodarz  sanktuarium w  Rokitnie.
Szkoleie prowadzili m.in.:  Pani Agnieszka Harasimowicz Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Gorzowie Wlkp., która  omówiła problematykę robót budowlanych w  świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane oraz  w  orzecznictwie sądów, dr  Anna Bazan-Krzywoszańska z  Uniwersytetu Zielonogórskiego, która  zaprezentowała szerokie zagadnienie planowania przestrzennego w  aspekcie ochrony zabytków oraz  dr  Andrzej Legendziewicz z  Uniwersytetu Wrocławskiego, prezentujący problematykę badań nad  kolorystyką zabytków. Szkolenie przeprowadziły ponadto:  dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, omawiając zasady ochrony miast historycznych, rewitalizacji i  prac prowadzonych w  obiektach zabytkowych., a także  Kamila Domagalska Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przybliżając problematykę badań konserwatorskich oraz  ochrony zabytków archeologicznych zlokalizowanych poza  obszarami wpisanymi do  rejestru zabytków i  poza  terenem stanowisk ujętych w  wojewódzkiej ewidencji zabytków. Swoimi doświadczeniami na  polu nadzoru konserwatorskiego nad  prowadzonymi w  zabytkach pracami podzieliły się: Alicja Duda starszy inspektor ochrony zabytków w  WUOZ w  Zielonej Górze, omawiając prace prowadzone w  pałacu żagańskim, Błażej Skaziński Kierownik Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp., przedstawiając przykłady remontów historycznych więźb dachowych,  oraz  Sylwia Groblica Miejski Konserwator Zabytków w  Gorzowie Wlkp., prezentując problematykę remontu pałacu biskupiego w  Gorzowie Wlkp. Miłą niespodzianką dla  uczestników szkolenia była  wizyta J.E.  Ks.  Bp  Tadeusza Lityńskiego.
Cześć praktyczna szkolenia odbyła  się w   zespole pocysterskim w  Gościkowie-Paradyżu, gdzie  dzięki uprzejmości Pani konserwator Urszuli Dąbrowskiej, uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z  całym szeregiem przeprowadzonych tu  w  ostatnich latach kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz  trwającymi obecnie pracami przy  sygnaturce kościoła. W  Gościkowie-Paradyżu gościł również Pan  Maciej Szykuła Wicemarszałek województwa lubuskiego, któremu  zaprezentowano dotychczasowe dokonania oraz  problematykę dalszej konserwacji zespołu, który  pretenduje do  rangi Pomnika Historii.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content