Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Rokitno – szkolenie

W dniach 26-27 lipca w  Rokitnie odbyło  się szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz  konserwatorów samorządowych z  terenu województwa lubuskiego. Uczestników szkolenia jak  zawsze ciepło przywitał ks.  kan.  dr  Józef Tomiak gospodarz  sanktuarium w  Rokitnie.
Szkoleie prowadzili m.in.:  Pani Agnieszka Harasimowicz Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Gorzowie Wlkp., która  omówiła problematykę robót budowlanych w  świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane oraz  w  orzecznictwie sądów, dr  Anna Bazan-Krzywoszańska z  Uniwersytetu Zielonogórskiego, która  zaprezentowała szerokie zagadnienie planowania przestrzennego w  aspekcie ochrony zabytków oraz  dr  Andrzej Legendziewicz z  Uniwersytetu Wrocławskiego, prezentujący problematykę badań nad  kolorystyką zabytków. Szkolenie przeprowadziły ponadto:  dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, omawiając zasady ochrony miast historycznych, rewitalizacji i  prac prowadzonych w  obiektach zabytkowych., a także  Kamila Domagalska Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przybliżając problematykę badań konserwatorskich oraz  ochrony zabytków archeologicznych zlokalizowanych poza  obszarami wpisanymi do  rejestru zabytków i  poza  terenem stanowisk ujętych w  wojewódzkiej ewidencji zabytków. Swoimi doświadczeniami na  polu nadzoru konserwatorskiego nad  prowadzonymi w  zabytkach pracami podzieliły się: Alicja Duda starszy inspektor ochrony zabytków w  WUOZ w  Zielonej Górze, omawiając prace prowadzone w  pałacu żagańskim, Błażej Skaziński Kierownik Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp., przedstawiając przykłady remontów historycznych więźb dachowych,  oraz  Sylwia Groblica Miejski Konserwator Zabytków w  Gorzowie Wlkp., prezentując problematykę remontu pałacu biskupiego w  Gorzowie Wlkp. Miłą niespodzianką dla  uczestników szkolenia była  wizyta J.E.  Ks.  Bp  Tadeusza Lityńskiego.
Cześć praktyczna szkolenia odbyła  się w   zespole pocysterskim w  Gościkowie-Paradyżu, gdzie  dzięki uprzejmości Pani konserwator Urszuli Dąbrowskiej, uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z  całym szeregiem przeprowadzonych tu  w  ostatnich latach kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz  trwającymi obecnie pracami przy  sygnaturce kościoła. W  Gościkowie-Paradyżu gościł również Pan  Maciej Szykuła Wicemarszałek województwa lubuskiego, któremu  zaprezentowano dotychczasowe dokonania oraz  problematykę dalszej konserwacji zespołu, który  pretenduje do  rangi Pomnika Historii.
 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content