Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Rzeźba św. Marii Magdaleny z pentaptyku Matki Bożej, św. Augustyna i św. Andrzeja

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół  parafialny pw. św. Michała Archanioła w miejscowości Witoszyn, gm. Wymiarki, pow. żagański

Autor / warsztat: Warsztat Mistrza Poliptyku z Gościszowic


Czas powstania
: 1517 r.  

Materiał / technika: drewno malowane, złocone

Wymiary: wysokość około 64 cm

Opis:  
Rzeźba św. Marii Magdaleny  została ukradziona z górnej kwatery prawego skrzydła ołtarza. Figura opracowana z trzech stron. Postać ujęta frontalne.  Głowa świętej lekko pochylona na bok w stronę lewego ramienia, nakryta niewielką chustą upiętą na włosach. Twarz  idealizowana, pełna o wysokim, wypukłym czole, z  wąskim, długim nosem, drobnymi ustami, migdałowymi  oczami podniesionymi łukami brwi, oraz małą, wystającą  brodą. Włosy faliste, długie, opadające na ramiona. Postać jest odziana w  suknię o podwyższonym stanie, która pod biustem układa się w pionowe fałdy odwijające się miękko u dołu. Na ramiona postać narzucony drapowany płaszcz.  Maria Magdalena lewą ręką podtrzymuje naczynie na wonności i połę płaszcza, zasłaniającą przód sukni.   Karnacja postaci cielista z  podbarwionymi karminem policzkami. Włosy brązowe.  Płaszcz i nakrycie głowy  –  złocone, suknia srebrzona.  


Nr rejestru zabytków:
Księga B rejestru zabytków nr 10 poz. 1

Bibliografia:  Drążkowski R., Witoszyn. Ołtarz Marii Panny. Dokumentacja konserwatorska ołtarza,  1987, mps w Archiwum WUOZ w Zielonej Górze.
Hoffmann H. , Die katholischen Kirchen des Altkreises Sagan, Wrocław 1939, s. 95
Hryburska (?), Witoszyn Dolny, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła – Tryptyk – awers – rzeźba, karta ewidencyjna zabytku, 1965.
Markowski D., Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich oraz analiza badawcza i stylistyczna gotyckiego ołtarza głównego, Bydgoszcz 2003, mps w Archiwum WUOZ w Zielonej Górze.
Patała A., Obcy i nieuchwytni. Aktywność pracowni Wilhelma Kalteysena von Oche, Mistrza  Lat 1486-1487 i Mistrza Poliptyku z Gościszowic [w:] Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku, Wrocław 2018.
Zdrenka J., Corpus Inscriptionum Poloniae T.X z. 13 Powiat żagański, Toruń 2019, s. 66-67.  
Ziomecka A, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku [w:] Roczniki Sztuki Śląskiej t. 10, 1976,  s. 93, fot. 24.

Okoliczności  kradzieży / zaginięcia: Kradzież z włamaniem –  sprawcy wyważyli łomem drzwi wejściowe.  Skradziono 7 rzeźb. W dniu 1.11.2002 r. odzyskano  skradzioną rzeźbę św. Anny Samotrzeć. Pozostałe obiekty  są nadal poszukiwane.


Data utraty:
19/20.01.1998 r.

Nr karty w Krajowym wykazie zabytków skradzionych…:  2664 (PC00334)

Uwagi:  Obecnie w ołtarzu znajduje się kopia rzeźby św. Marii Magdaleny  wykonana przez R. Drążkowskiego przed 2003 r.  Rzeźba różni się szczegółami od oryginału.

W 1909 r. ołtarz odnowiony przez malarza Bäckera i rzeźbiarza Bemstena,  przeniesiony został  z kościoła w Lutynce do kościoła w Witoszynie Dolnym.  Podczas  renowacji dodano zwieńczenie z figurą św. Michała Archanioła i nieruchome, malowane skrzydła zewnętrzne (przekształcając tryptyk w pentaptyk) cokół, tabernakulum i rzeźbiarską dekorację antepedium.  H. Hoffmann, następnie  A. Ziomecka  i kolejni badacze odczytali  datę na skrzydle z przedstawieniem św. Rocha jako 1512,  z kolei D. Markowski, a  po nim A. Patała i J. Zdrenka – 1517.
 

Osoby posiadające informacje na temat skradzionych obiektów proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.


Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content