Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

 Seminarium polsko-niemieckie „Brody – duchem historii regionu”

W dniu 16 września 2017 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowano polsko-niemieckie seminarium poświęcone historii i dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu Brodów. Zgromadziło ono polskich i niemieckich historyków, regionalistów, społeczników oraz osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym gminy Brody. W trakcie sesji Pan dr Jarosław Lewczuk wygłosił referat pt. Piastowie, Schafgotschowie, Bruhlowie – skomplikowane dzieje Środkowego Nadodrza, Śląska i Łużyc, a następnie Pan Paweł Mrowiński zaprezentował opracowaną przez siebie ścieżkę historyczno-przyrodniczą, którą nazwał Od Sasa do lasa. Na zakończenie uczestnicy seminarium wybrali się na spacer wyznaczoną ścieżką.
Podczas seminarium zaprezentowano  ulotkę, na której przedstawiono ścieżkę Od Sasa do lasa, która łączy treści historyczne, przyrodnicze i leśne. Rozpoczyna się na dziedzińcu pałacu Brühlów w Brodach, gdzie przedstawiana jest historia rodu i miejscowości Brodów, dalej przebiega przez zabytkowy park pałacowy z egzotycznymi drzewami (cypryśnik błotny, tulipanowiec i inne) i starymi alejami lipowymi prowadzi wzdłuż południowego brzegu Jeziora Brodzkiego na leśną ścieżkę "Na Wąwozach". Ścieżka Od Sasa do lasa kończy bieg w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, gdzie można poznać ciekawe gatunki drzew i krzewów w ogrodzie dendrologicznym Ośrodka, w tym różne gatunki sosen oraz wejść na leśną wieżę obserwacyjno-widokową i podziwiać krajobraz okolicy.
Organizatorami seminarium byli: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział Lubuski oraz Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lubsko przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Seminarium poprowadziła Pani Anna Dziadek – przewodnicząca Oddziału Lubuskiego TOnZ.
 
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content