Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Sesja naukowa „Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego”

W dniu 13.06.2014 r.  w Kożuchowskim Ośrodku Kultury i Sportu Zamek odbyła się sesja naukowa „Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego” zorganizowana  przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.  Sesję rozpoczął wykład prof. dr hab. Joanna Karczewska pt.  Zarys historii cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie, następnie został odczytany referat dr. Jarosława Lewczuka na temat badań wykopaliskowych na terenie Lapidarium. Dr Adam Górski wygłosił referat Spis mieszczaństwa z 1668 roku jako przyczynek do socjotopograficznego obrazku Kożuchowa. Pani Beata Grelewicz zapoznała słuchaczy z wynikami swoich  badań nad źródłami do dziejów społeczeństwa Kożuchowa przechowywanymi w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, a pan Tomasz Filar zreferował przebieg prac konserwatorsko-restauratorskich  przy płytach nagrobnych Anthoniusa Kottwitza i Melchiora von Niebelschutza z cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie. Zaprezentowane referaty zostały zebrane w wydawnictwie przekazanym bezpłatnie uczestnikom konferencji. Dodatkowo, Kamila Domagalska Z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  zaprezentowała  problematykę konserwatorską związaną z tym zabytkiem.  Ostatnim punktem programu sesji było  zwiedzanie Lapidarium.

Zadanie zostało dofinansowanie ze  środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.


 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content