Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Słońsk – konferencja

W  dniu 28  maja  2011  roku odbyła  się w  Słońsku konferencja poświęcona problematyce zamku joannitów w  Słońsku. Organizatorami byli  Wójt Gminy Słońsk oraz  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Konferencję patronatem honorowym objęła Pani Helena Hatka – Wojewoda Lubuski, Ambasador Niemiec  – Jego  Ekscelencja Rüdiger Freiherr von  Fritsch oraz  Ambasador Królestwa Niderlandów – Jego  Ekscelencja Dr Marcel Kurpershoek. Realizacja przedsięwzięcia była  możliwa dzięki pomocy merytorycznej Zakonu Joannitów Baliwatu Brandenburskiego. Prelegentami byli  w  szczególności p.  Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, p.  Przemysław Florjanowicz-Błachut – członek Zakonu Joannitów, p.  Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp. oraz  p.  dr  inż.  arch.  Maciej Płotkowiak z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie. Problematyka wystąpień dotyczyła  założeń rezydencjonalnych na  terenie województwa i  uwarunkowań ich  ochrony, dziejów zakonu joannitów w  Słońsku, architektury zamku oraz  proponowanego sposobu jego  zabezpieczenia. W  ramach konferencji udostępniono gościom do  zwiedzania kościół pojoannicki, a  także  zarezerwowano czas na  dyskusję. Konferencji towarzyszyła publikacja „Zamek joannitów w  Słońsku” wydana przez  Wójta Gminy Słońsk, przy  współpracy z  Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze.   

 
Zamek joannitów w  Słońsku jest  budowlą kilkufazową, która  otrzymała swój  ostateczny kształt w  wyniku odbudowy i  przebudowy w  latach 1661-1668 z  inicjatywy księcia Jana Maurycego von  Nassau-Siegen. Przy  realizacji uczestniczyli niderlandzcy architekci i  mistrzowie budowlani. Dzięki temu rezydencja odnosiła  się do  prestiżowych realizacji architektonicznych baroku niderlandzkiego, nie  mając sobie równych na  terenie historycznej Nowej Marchii. O  splendorze zamku decydowało również bogate wyposażenie i  wystrój wnętrz. Niestety, wskutek nieszczęśliwego zrządzenia, zamek został zniszczony w  1975  roku wskutek pożaru. Od  tego czasu niezabezpieczona ruina stopniowo niszczeje, a  skala przedsięwzięcia oraz  niemożność znalezienia dla  obiektu odpowiedniej funkcji, powoduje, że  nie  podjęto do  tej  pory odbudowy zamku. Konferencja miała na  celu zaprezentowanie wiedzy na  temat obiektu oraz  znalezienie optymalnego sposobu zabezpieczenia oraz  adaptacji zabytku do  celów użytkowych.

 
    


 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content