Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spotkanie dotyczące problematyki zabezpieczenia i udostępniania obiektów militarnych w kontekście Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

W dniu 16.02.2023 r. odbyło się spotkanie dotyczące problematyki zabezpieczenia i udostępniania obiektów militarnych w kontekście Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Zorganizowane zostało  przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele  nadleśnictw, na terenie których zlokalizowane są obiekty MRU i nadleśnictw z województwa zachodniopomorskiego, a ponadto samorządowcy, muzealnicy, społecznicy, miłośnicy fortyfikacji i naukowcy rożnych dziedzin.  Dyskutowano m.in. o sposobach zabezpieczenia zabytków tego typu, ich udostępnianiu oraz popularyzacji. Na zakończenie ustalono, iż kontynuowane będą rozmowy i konsultacje w szerokim gronie zainteresowanych. Będą się one koncentrować na sposobach zabezpieczania i możliwościach udostępniania zabytków, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, w celu wypracowania zasad postępowania z takimi obiektami na naszym terenie.

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content