Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z samorządowcami z województwa lubuskiego

W dniu 18-20 marca 2015 r. w Szklarskiej Porębie odbył się Konwent Wyjazdowy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym uczestniczyły Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Katarzyna Osos Wojewoda Lubuski.  W drugim dniu Konwentu głos zabrała B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przybliżając problematykę ochrony zabytków w województwie lubuskim i zasad współpracy z samorządem terytorialnym.  W wyniku jesiennych wyborów samorządowych w 2014 r. doszło do licznych zmian na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów, stąd w nowym gronie samorządowców przypomniano m.in. o głównych problemach w zakresie ochrony zabytków, która należy również do zadań własnych gmin.
B. Bielinis-Kopeć omówiła m.in. zadania wojewódzkiego konserwatora zabytków, wynikające z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz trudną sytuację kadrową Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, która m.in. przekłada się na dłuższe terminy załatwiania spraw. Zwróciła też uwagę na różnorodne problemy związane z prowadzeniem dużych inwestycji w zabytkach należących do samorządu w zakresie nadzoru inwestorskiego i wykonawstwa, wnosząc o poświęcenie im szczególnej uwagi. Poinformowała również o środkach z budżetu państwa na finansowanie opieki nad zabytkami w województwie lubuskim, które pozostają w dyspozycji wojewódzkiego konserwatora zabytków (zwracając uwagę na znaczną dysproporcję z innymi województwami) oraz o dotacjach przyznawanych w ostatnich latach przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content