Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spotkanie robocze polskich i niemieckich konserwatorów zabytków w Kostrzynie nad Odrą

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Kostrzynie nad Odrą zorganizowano pierwsze robocze spotkanie wojewódzkich konserwatorów zabytków z konserwatorami krajów związkowych z Niemiec. Inicjatorem i organizatorem spotkania był Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przy współpracy z Burmistrzem Kostrzyna nad Odrą, Muzeum Twierdzy Kostrzyn i Konserwatorem Zabytków Kraju Związkowego Brandenburgia.
Pod koniec 2017 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wystosował, w imieniu wojewódzkich konserwatorów zabytków, zaproszenie do konserwatorów zabytków w Niemczech, aby wspólnym spotkaniem służb konserwatorskich obu krajów uczcić obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz stulecia odzyskania niepodległości. Zaroszenie zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Należy podkreślić, że było to pierwsze spotkanie w takim gronie od czasu zakończenia II Wojny Światowej i miało wymiar historyczny.
Nieprzypadkowo na miejsce spotkania wybrano Kostrzyn nad Odrą, którego historyczne centrum zostało zniszczone w ponad 90% podczas działań II Wojny Światowej, będący tragicznym symbolem tamtych wydarzeń. Jednocześnie odbudowa miasta historycznego ze zniszczeń wojennych stanowi ważny problem konserwatorski. W obydwu krajach w różny sposób podchodzi się do problematyki odbudowy zabytków, co stanowiło również doskonalą okazję do wymiany doświadczeń na tym polu.
Spotkanie rozpoczęło się w Urzędzie Miasta, gdzie gości przywitali  Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Pan dr Andrzej Kunt Burmistrz Kostrzyna nad Odrą, który przypomniał historię miasta i omówił działania samorządu na rzecz rewaloryzacji kostrzyńskich fortyfikacji. Następnie, jako eksperci,  głos zabrali Pan prof. dr hab. Jakub Lewicki  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Pan dr Markus Harzenetter Przewodniczący Stowarzyszenia Niemieckich Konserwatorów Zabytków, którzy przybliżyli  podstawy prawne ochrony zabytków w Polsce i Niemczech oraz główne problemy związane z ochroną zabytków w obu krajach. Stanowiło to wstęp do dyskusji, pytań i wymiany poglądów. Nad przebiegiem tej części spotkania czuwali moderatorzy, m.in. Pan dr Thomas Drachenberg Konserwator Zabytków Kraju Związkowego Brandenburgia. Następnie uczestnicy udali się na  spacer po Starym Mieście, który poprowadził Pan Ryszard Skałba Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn, a na zakończenie zwiedzili muzealną ekspozycję w Bastionie Filip, którą przedstawił pracownik muzeum Pan Jerzy Dreger.
Spotkanie zostało uznane przez uczestników za bardzo owocne i świetnie przygotowane organizacyjnie. Zgłoszono wniosek o coroczną organizację takich grudniowych spotkań naprzemiennie w obu krajach.
Warto przypomnieć, że od ponad 10 lat Lubski Wojewódzki Konserwator Zabytków współpracuje ściśle z Brandenburskim Urzędem Konserwatorskim, co przekłada się na kontakty między pracownikami lubuskiego i brandenburskiego urzędu konserwatorskiego w ramach organizowanych corocznie objazdów terenowych (w województwie lubuskim i Brandenburgii), podczas których prezentowane są  realizacje konserwatorskie i omawiana problematyka ochrony zabytków w Polsce i Niemczech.
Efektem współpracy pomiędzy lubuskim i brandenburskim konserwatorem zabytków było rozwinięcia współpracy ukierunkowanej na problematykę ochrony zabytkowych rezydencji po obu stronach polsko-niemieckiej granicy, co zaowocowało utworzeniem w 2012 r. grupy ekspertów, w skład której weszli m.in., wojewódzcy konserwatorzy zabytków (dolnośląski, lubuski i zachodniopomorski) oraz konserwatorzy niemieccy (z krajów związkowych Saksonii, Brandenburgii i Meklemburgi-Pomorza Przedniego).  Efektem współpracy była wystawa pt. Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec, zaprezentowana na Targach Denkmmal w Lipku w 2016 r., nagodzona złotym medalem. Ze strony polskiej realizację projektu koordynował Narodowy Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
 
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content