Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

W dniu 26 września 2019 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, która stanowi organ doradczy przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. Pani B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków podziękowała wszystkim za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach Rady, której zadaniem będzie m.in., wydawanie opinii w sprawach realizacji zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie województwa lubuskiego; przeprowadzonych i planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych, konserwatorskich i architektonicznych; planowanych rozbiórek obiektów ujętych w ewidencji zabytków lub stanowiących element układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego oraz budowę nowych obiektów na tych terenach; wydawania decyzji o wpisie do rejestru – zabytków ruchomych, nieruchomych lub archeologicznych; wyłączania obiektów z ewidencji zabytków; uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz opiniowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.  Na przewodniczącego wybrany został Pan prof. Wojciech Eckert.

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content