Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spotkanie z brandenburskimi służbami konserwatorskimi

 W dniach 25–26 listopada, na zaproszenie Brandenburskiego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków i Krajowego Muzeum Archeologicznego, odbyło się spotkanie w Brandenburgu nad Havelą, w którym uczestniczył Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz pracownicy urzędów dziedzictwa kulturowego w Niemczech, Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków, Urzędu Miasta Brandenburg nad Havelą i Krajowego Muzeum Archeologicznego. Uczestników wizyty powitała nadburmistrz miasta Brandeburg nad Havelą, dr Dietlind Thiemann.
 Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących problematyki ochrony zabytków, jak i poznanie struktury organizacji służb ochrony zabytków oraz przebiegu procesu inwestycyjnego w Niemczech i w Polsce.
Pracownicy Urzędu Miasta Brandenburg, Pani Anja Castens, Pani Katrin Witt i Pan Roland Schneider, sprawujący bezpośredni nadzór nad przebiegiem prac przy obiektach zabytkowych na terenie miasta, zaprezentowali wybrane przykłady realizacji prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych i omówili ich przebieg, a także problemy, z jakimi się spotkali w trakcie ich realizacji. Przy okazji poruszone zostały kwestie dotyczące m. in. granic ingerencji konserwatorskiej w kreację zabytku, a także sposobu i celowości eksponowania odkrytych dekoracji i świadków dokumentujących poszczególne fazy budowy przekształcanych na przełomie stuleci budynków.
 Zaprezentowano najstarsze i najcenniejsze zabytki zachowane na terenie miasta Brandeburg nad Havelą, w tym:

 •  XIII-wieczny dawny klasztor dominikanów, odbudowany po zniszczeniach, jakie dotknęły miasto w 1945 r. i adaptowany w 2008 r. na Krajowe Muzeum Archeologiczne;
 • katedrę św. Piotra i św. Pawła na ostrowie tumskim, po przeprowadzonych pracach konserwatorskich w jej wnętrzu; 
 •  ratusz staromiejski adaptowany, po okresie nieużytkowania, ponownie na siedzibę władz miejskich;
 •  kościół św. Katarzyny;
 •  kościół św. Jana, który od 1945 r. pozostawał w stanie ruiny pozbawionej dachu i ściany zachodniej, a obecnie trwają przy nim prace obejmujące stabilizację konstrukcji, wykonanie dachu oraz odbudowę ściany zachodniej w przeszklonej konstrukcji, związane z utworzeniem w nim hali na tegoroczną wystawę kwiatów. Przy okazji, w związku z odkryciem licznych historycznych nawarstwieniami malarskich, we wnętrzu kościoła prowadzone są prace konserwatorskie;
 • dom gotycki – obecnie w trakcie generalnego remontu połączonego z pracami konserwatorskimi, których celem jest adaptacja budynku na muzeum;
 • XVI-wieczy budynek mieszkalny, z zachowanymi renesansowymi sklepieniami i portalem, rozbudowany w XIX wieku, stanowiący własność prywatną – przed pracami remontowymi;
 • nieużytkowany od lat 90. XX wieku basen miejski z okresu modernizmu;
 • willę Lehmann, właściciela fabryki zabawek, która została przebudowana na początku XX wieku w stylu secesyjnym wg projektu Bruno Möhringa. Obecnie mieszczą się tu biura urzędu miasta.
   

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content