Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Szkolenie dla księży proboszczów z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W dniu 20 października 2023 r. w pocysterskim zespole klasztornym w Gościkowie-Paradyżu przeprowadzone zostało szkolenie dla księży proboszczów z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dotyczące prac remontowo-konserwatorskich realizowanych w ramach środków publicznych (Polski  Ład).  
Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuska Wojewódzka Konserwatora Zabytków przedstawiła uwarunkowania dotyczące przygotowania i realizacji prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych na przykładzie działań przeprowadzonych w woj. lubuskim w ciągu ostatnich lat. Następnie Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Kamila Domagalska omówiła rolę służb konserwatorskich w realizacji zadań dotowanych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków,  zaprezentowała katalog nakładów koniecznych na prowadzenie dotowanych prac i niezbędne procedury, a także omówiła na kilku przykładach zasady prowadzenia i kolejność prac przy zabytkach ruchomych oraz wskazała na potrzebę ochrony zabytków ruchomych podczas robót budowlanych prowadzonych w kościołach. Szkolenie zakończyło wystąpienie Księdza Piotra Kamińskiego  Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, który przekazał szczegółowe informacje uzyskane od koordynatora regionalnego  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  Pod koniec szkolenia, w obecności Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków serdecznie podziękowała Księdzu Wojciechowi Ratajewskiemu Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku za jego olbrzymie zaangażowanie i determinację, dzięki którym  została odzyskana gotycka predella z przedstawieniem Kolegium Apostolskiego wykonana w 1491 r. przez Mistrza Poliptyku z Gościszowic.   Szkolenie zakończyła żywa dyskusja.


 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content