Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Szkolenie w zakresie przepisów o planowaniu przestrzennym i prawa budowlanego

W  dniach 25-26 czerwca  br. w  Łukęcinie zorganizowane zostało szkolenie poświęcone szeroko pojętej problematyce gospodarki przestrzennej w  gminach oraz  stosowania przepisów prawa budowlanego, ze  szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących ochrony zabytków. Organizatorem szkolenia, adresowanego do  pracowników gmin, urbanistów oraz  administracji architektoniczno-budowlanej, była pani Anna Maćkowiak Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w  Gorzowie Wlkp. Licznie zgromadzonych uczestników szkolenia powitał Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski. Wśród prelegentów obecni byli  m.in.  Marek Wiland Przewodniczący Okręgowej Rady Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, który  omówił uwarunkowania ekonomiczno-prawne planowania i  zagospodarowania przestrzennego oraz  dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prezentująca problematykę ochrony zabytków w  planowaniu przestrzennym i  prawie budowlanym. W  kolejnym dniu szkolenia skupiono się na  wybranych zagadnieniach prawa budowlanego oraz  najnowszym orzecznictwie w  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym.
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content