Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

 Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków w Warszawie

W dniach 7-9 listopada 2017 roku odbyły się w Warszawie piąte Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków, skierowane do konserwatorów zabytków, restauratorów, architektów i osób związanych zawodowo z zabytkami. Służą one zacieśnieniu współpracy pomiędzy podmiotami produkującymi  i dystrybuującymi sprzęt  i usługi specjalistyczne, a konserwatorami zabytków, architektami  czy administratorami archiwów, bibliotek i muzeów.

Targi składały się z części wystawowej oraz konferencyjnej, obejmującej najważniejsze zagadnienia związane z tematyką ochrony, konserwacji,  wyposażeniem, usługami programów komputerowych, zarządzaniem dokumentacją, jak również z pokrewnymi dziedzinami umożliwiając implementację nowych rozwiązań i usług, służą usprawnieniu współpracy i wymianie doświadczeń.

W części konferencyjnej wyodrębniono panele poświęcone m.in., ochronie p.poż. obiektów zabytkowych, roli organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury, roli samorządów w procesie ochrony zabytków, ochronie dziedzictwa archeologicznego, bibliotekom i archiwom państwowym. Na zaproszenie organizatorów dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w panelu poświęconym współpracy architektów i konserwatorów zabytków, wygłaszając referat wprowadzający do dyskusji na ten temat.  W imieniu wojewódzkich konserwatorów zabytków omówiła m.in., zagadnienia dotyczące badań archeologicznych, architektonicznych i  konserwatorskich w zabytkach, które winny poprzedzić proces projektowania. Podkreśliła znaczenie właściwego i wszechstronnego rozpoznania zabytku, ułatwiającego sprawny przebieg inwestycji. Zaprezentowała też przykłady z naszego regionu, omawiając dokonane w trakcie remontów odkrycia jak np. ściany szczytowej gotyckiego ratusza w Zielonej Górze, sgraffita na elewacji pałacu w Zaborze i innych. Podkreśliła znaczenie dialogu w kontaktach konserwatora zabytków i architekta. Warto przypomnieć, iż od 2006 roku organizowane są cyklicznie w Zielonej Górze Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków, co stanowi wyjątkową  formę współpracy, wymiany doświadczeń i dyskusji.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content